The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 97 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

 
Abu 194
 
Stanza 1
Dik'agu miri si agu
Nn'ele achur'achu,
Otu a k'obim nacho I, Chuku,
N'amara-I nenye ndu.
 
Stanza 2
Akpiri Gi akpowom nku,
Chineke nke di ndu;
Ole mgbe m'gahu iru-Gi,
Ony'ebube di nso?
 
Stanza 3
Chuku nk'ikem, rue ole mgbe
Ka m'gadi ner'uju,
Dika ony'arapuru nye
N'ochi nk'onye-nkpagbum?
 
Stanza 4
Gini negbu gi ngbu, obim?
Nwere olil'anya!
I gabu otuto Chuku-I,
Iyi ndu-gi ngbe dum. 
 
 
Abu 195
 
Stanza 1
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi;
M'o buru kwa obe
Nke bulirim,
Abum nile gabu,
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi.
 
Stanza 2
Ma m'di ka ony'ije
K'anwu dara;
Che isi na nkume,
Nezu ike;
Ma nime nrom nile,
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi.
 
Stanza 3
K'uzo yi ebube 
Neru n'igwe;
Onyinye-Gi nile
Bu amara;
Ndi-m'ozi fem aka,
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi.
 
Stanza 4
K'echichem tobe Gi mgbe m'tetara;
Site n'ihe-nwutam
M'gedo Bet-el;
Nime ahuhu nkem,
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi.
 
Stanza 5
Ma m’geji nku onu
Felie n’elu;
Anwu na kpakpando
Ka m’gechefu;
M’abum nile gabu,
Chukwum, ka m’no nso Gi,
Nodu nso Gi. Amen.
 
 
Abu 196
 
Stanza 1
Jisus nakpo ayi! n'ebili
Nke osimiri ndu-ayi,
Olu-Ya nada kw'ubochi,
Si, “Gi, onye nkem, nesom!”
 
Stanza 2
Otu ndi-ozi nuru ya 
N'uso miri Galili;
Ha rapuru ihe nile
N'ihi ezi aha-Ya.
 
Stanza 3
Jisus nakpo ayi k'ayi rapu
Aku nk'uwa efu nka,
N'arusi dum nejide ayi,
Nasi, “Hukarim n'anya!”
 
Stanza 4
Nim'onu, ma nim'ahuhu,
Nim'olu, ma n'iz'ike,
O nakpo ayi, si, “Onye nkem,
Hum n'anya kar'ihe ndia!”
 
Stanza 5
Jisus nakpo ayi! n'ebere-I
Me k'ayi nuru olu-Gi,
K'ayi nye obi-ayi n'ozi-Gi,
Hu kwa I n'anya karisia. Amen. 
 
 
 
Abu 197
 
Stanza 1
Jisos abum nke-I, anuwom olu-I
O korom ihu-n'anya-I
M'anamacho ka m'site n'okwukwe 
Nabiaru nso Gi kari.
 
Chorus 
Dorom bia nso, bia nso Gi kari,
N'obe ebe I nwuru;
Dorom bia nso kari, dorom Onye-nw'ayi,
N'akuku-Gi di ngozi
 
Stanza 2
Me ka m'di nso ka m'nalu olu-Gi,
Site n'amara nso-Gi 
K'obim wer'olil'anya n'elu,
K'ochicho-Gi buru nkem.
 
Stanza 3
Og'ahu juru n'onu zur'oke,
Mgbe m'no n'iru och'eze-I
Mgbe m'kpo is'ala n'ekpera Chukum,
We gwa I okwu dik'Eyim.
 
Stanza 4
Omimi ihu-n'anya Gi di kwa
Nke m'napugh'ima n'ebe a;
Oke onu di nke m'napugh inwe,
Rue mgbe m'gez'ike na Gi. 
 
 
Abu 198
 
Stanza 1
Achorom ka m'yie Jisus,
N'obi ume-ala;
O digh aj'okwu o bula
Si n'onu-Ya puta.
 
Stanza 2
Achorom ka m'yie Jisus,
N'ekpere mgbe nile;
Nani Ya nano n'el'ugwu
Zute Nna n'eb'ahu.
 
Stanza 3
Achorom ka m'yie Jisus,
O digh oge m'huru
N'O rapuru obi'oma-Ya 
Mgbe anesogbu Ya.
 
Stanza 4
Achorom ka m'yie Jisus,
Neme nma mgbe nile;
Ka ewe kwue banyerem, si,
“O mere ike-ya!”
 
Stanza 5
Achorom ka m'yie Jisus,
Nke gwara ora, si,
“Kwenu k'umu-nta biakutem!”-
Agameje za Ya.
 
Stanza 6
Ma eyighm Jisus ma-oli,
K'ony'o bula gahu!
Jisus, ziterem amara-I,
We mem ka m'di ka Gi! Amen. 
 
Abu 199
 
Stanza 1
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum
Nna nk'amara;
O digh olu ka nke-I
Genyem udo.
 
Chorus
Nkpa-Gi nakpam, o nakpam,
O nakpam mgbe nile;
Onye-nzoputam, goziem!
Abiakutem Gi.
 
Stanza 2
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum,
Nanonyerem!
Ike onwunw'ada
Mgbe Gi no nso.
 
Stanza 3
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum,
N'onu, n'ufu;
Me ngwa bia binyerem,
Ndu gadi nma.
 
Stanza 4
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum,
Zim ochicho-I;
Ka nkwa-Gi nar'uba
Mezue nimem.
 
Stanza 5
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum,
Onye di Nso!
Mem onye-Gi n'ezie,
Nwa di ngozi! Amen. 
 
 
Abu 200
 
Stanza 1
Ndi di'ocha nwe ngozi,
Ha gahu Chineke:
Ha mara ih'omimi-Ya,
Kraist nebi n'obi-ha.
 
Stanza 2
Jisus si n'elu bia
K'O nye ayi ndu n'udo,
We binyere ayi k'ogbenye,
Ih'atu n'Eze-ayi.
 
Stanza 3
Obi di um'ala
K'O nenye onwe-Ya;
O roput'obi di ocha
K'o bur'och'eze-Ya.
 
Stanza 4
Ayi nacho iru-Gi,
Nna, nye ayi ngozi nka:
Obi um'ala, di kw'ocha,
Ulo-nso kwesiri I!
Amen. 
 
 
Abu 201
 
Stanza 1
Apughm iwezuga Gi,
Enyi ndi fur'efu!
I ji obara gbatam
N'oke onu-ahia;
Ezi'omumue-I, ngbahara-I,
N'obara-Gi gabu
Olil'anyam na nkasim,
Otutom n'agugom.
 
Stanza 2
Apughm iwezuga Gi,
Guzo nani n'onwem;
Enweghm ike n'idi-nma,
M'obu amam-ihe;
Ma Gi, Onye-nzoputam,
Bu ihe nile nkem;
Ike nim'adigh-ike
Diri ndi dabere I!
 
Stanza 3
Apughm iwezuga Gi!
Enyi ozo amagh 
Ochicho di ngbu nk'obi,
Ikwuputa nkpa-ya.
Ony'ozo apugh iba
N'ebe-nzuko nk'obim,
Nye ya ndaju na nkasi,
Onye-nwem, m'obugh Gi!
 
Stanza 4
Apughm iwezuga Gi,
Aro nagabiga;
O digh anya mgbe 'gefe
Miri nk'onwu nanim.
Ma I gagh-agbanarim:
M'ebili maghari,
Amawom n'I gano nsom,
Nagwam, si, “O bu Mu!” Amen. 
 
 
Abu 202
 
Stanza 1
Jisus, Onye-nwem, Chinekem,
Nur'olum mgbe m'kpokuru Gi;
Si n'eb'obibi-Gi n'elu
 
Wukwasim aku amara-I.
Onye-nwem, Gi ka m'ganeto,
Mem ka m'hu Gi n'anya kari!
 
Stanza 2
Jisus, achoghm Gi n'oge mbu,
Ahughm Gi n'anya k'I si cho!
M'gesi ana to ude-Gi,
 
Ima-nma n'ebube Aha-I?
Onye-nwem, Gi ka m'ganeto,
Mem ka m'hu Gi n'anya kari!
 
Stanza 3
Jisus, gini di nim'obim,
Na I ji hum n'anya otu a?
Onu I nyerem di ukwu
 
Ka'echiche n'olil'anya.
Onye-nwem, Gi ka m'ganeto,
Mem ka m'hu Gi n'anya kari!
 
 
Stanza 4
Jisus, Gi ka m'ganabuku,
O bu Gi nwe obim n'uchem;
Arum n'ihem nile bu nke-I;
 
Onye-nzoputam, Gi bu nkem!
Onye-nwem, Gi ka m'ganeto,
Mem ka m'hu Gi n'anya kari! Amen. 
 
 
Abu 203
 
Stanza 1
Anuwom banyere ngozi
Nk'I nenye ora n'efu;
Miri-ngozi netute ndu-
Biko, kwe k'o zokwasim,
Zokwasim!
 
Stanza 2
Agabigalam, Nn'amara!
N'ezie nmehie di n'obim;
I pur'irapum, ma kama
K'ebere-gi biakwasim,
Biakwasim!
 
Stanza 3
Onye-nwem, agabigalam!
Ka m'jide, ma Hu I n'anya;
Anamacho amara-GI,
N'obibia-Gi kpom oku,
Kpom oku!
 
Stanza 4
Agabigalam, Mo d'ike!
Gi nagwo ndi kpur'isi;
Ony'ama olu nke Jisus,
Wer'ike-Gi gwam okwu,
Gwam okwu!
 
Stanza 5
Ihu-n'anya nenwegh ngbanwe!
Obara di ok'onu!
Amara di n'ebe nile!
Nimem, biko, bulie ha,
Bulie ha! Amen. 
 
 
Abu 204
 
Stanza 1
Jisus, echiche banyere I
Nenye uto n'obi;
Ma ihu iru-I ka uto,
N'iz'ike na nso Gi.
 
Stanza 2
O nwegh onu nke pur'iko,
Echiche amagh kwa,
Aha kariri nke-I n'uto,
Onye-nzoput'uwa!
 
Stanza 3
Olil'anya ndi nakwa njo!
Onu ndi di nwayo!
Ndi dar'ada nenwe nzota,
Ndi nacho I nwe ngozi.
 
Stanza 4
Ma ndi chotara Ya? madu
Apugh ikowa ya!
Ihu-n'anya-Ya, ih'o bu
Nani ndi-Ya mara.
 
Stanza 5
Jisus, nani onu nke-ayi!
I gabu ugw'olu;
Bur'inya-isi-ayi ugbu a,
Na mgbe ebigh-ebi! Amen. 
 
 
Abu 205
 
Stanza 1
Chukwu, nyocham, nwa omumem,
Ka ndum puta ihe
K'o si di n'anya-nnyocha-Gi:
Me ka m'h'uzom nile.
 
Stanza 2
Nyocha uchem, mata obim,
Nani Gi mazuru;
Me k'ih'omimi nke di ya
Puta ihe n'irum.
 
Stanza 3
K'ihe nwuba n'ebe-nzuzo,
Ebe agu njo di;
Met'ako-nuchem k'o we so
Nmehie nile oyi.
 
Stanza 4
Nyo echichem, bu is'iyi
Nke omumem nile;
Im'ulo ebe ih'ure
Nabu eze n'obi.
 
Stanza 5
K'anya-I, nke di k'oku-nnucha,
Nyocha ebe nile,
M'we da n'iru Gi n'ikp'azu
Site n'amara-Gi.
 
Stanza 6
Otu a ka m'gamazu ihe
M'mara nwanti ugbu a-
Na nani Chukwu nime Kraist
Bu ok'ihu-n'anya! Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 73 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla