The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Friday, July 24, 2020 02:00 PM Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 236

Stanza 1
Umu, je kwuputa Jisus,
K'O si nwu izoput'ayi;
K'O sin ye ihe-ngbaputa
Iji topu ayi na njo.

Chorus
E, ayi geje kwusa Jisus,
Onye di ocha, di nwayo, bu Jisus;
E, ayi geje kwusa Jisus,
Nke nwuru n'ihi ayi.

Stanza 2
Kwusa ndu-Ya di um'ala,
Kowa olu oma-Ya;
Kwusa ozizi-Ya di nso,
N'oku uto nk'O nakpo.

Stanza 3
Ko akuko di ebube
K'O si nwu na Kalvari;
Akpogburi n'ihi njo-ayi
Eze nke ndu n'otuto.

Stanza 4
Kosara umu-nne-unu,
N'ibe, n'enyi-unu dum;
Umu, gwarita onw'unu:
Jisus hur'ayi dum n'anya! Amen.

Abu 237

Stanza 1
Gab'olu! gab'olu! ayi bu ndi Chineke;
K'ayi sor'uzo nke Onye-nw'ayi zoro ukwu.
Ndum-odu-Ya gabu ihe nagb'ayi ume;
K'ayi jis'ike n'ilu nk'O si ayi lua!

Chorus
Nal'olu! . . . nal'olu!
Nal'olu! . . . nal'olu!
Nel'anya! . . . neche nche!
Nal'olu rue mgbe Kraist gabia!

Stanza 2
Gab'olu! gab'olu! k'anenye ndi'agu nri,
K'edur'ony'ike gwuru ga na miri ndu;
Inya-isi-ayi gabu n'obe nke Jisus,
M'ayi nekwusa, si na “nzoputa b'onyinye!”

Stanza 3
Gab'olu! gab'olu! olu diri ora;
Al'eze nk'ochichiri na nmehie gada.
Agebulite Aha Jehova elu;
N'ok'olu k'agabu: “Nzoputa b'onyinye!”

Stanza 4
Gab'olu! gab'olu! n'ike nke Onye-nw'ayi;
Okp'eze n'uwe ocha gab'ugw'olu-ayi.
Mgb'ayi na ndi-nzuko Kraist nile gebikota,
Ayi gesso ha neti, “Nzoputa b'onyine!” Amen.


Abu 238

Stanza 1
Tukwasi Chukwu-i obi!
Ga n'iru! ga n'iru!
Jidesie nkwa-Ya ike,
Ga n'iru!

Ajula aha nso-Ya,
Ma o weta ihere;
Nagbasa ude nke-Ya,
Ga n'iru!

Stanza 2
O kpotawo gi n'olu?
Ga n'iru! ga n'iru!
Jere Ya ozi ugbu a,
Ga n'iru!

Nefe Ya n'ihu-n'anya,
Nadabere'ike ya
Neguzosike mgbe dum,
Ga n'iru!

Stanza 3
O nyewo i nkpuru oma?
Ga n'iru! ga n'iru!
Kua, i gaghota ozo;
Ga n'iru!

Je n'on'uzo Onye-nwe-i,
Nechere Ya n'eb'ahu;
O ganu, za ekpere-i;
Ga n'iru!

Stanza 4
O siwo n'olu ebie?
Ga n'iru! ga n'iru!
Wer'egwu nso nefe Ya,
Ga n'iru!

Kraist bu oke-i na ike-i,
O bu Nr'igwe n'uzo-gi,
O geduba i n'otuto:
Ga n'iru!

Stanza 5
Na nwa mgbe ntakiri nka,
Ga n'iru! ga n'iru!
N'uzo-i nile kwere Ya,
Ga n'iru!

K'uche-Ya di nime gi;
K'ochicho-Ya nato gi;
Nime ndu n'ipu-n'oru,
Ga n'iru? Amen.
 

Abu 239

Stanza 1
Nagafe dika kpakpando ututu,
Nk'ihe-ha furu mgb'anyanwu wara;
Otu a k'ayi gesi n'ol'uwa nka la;
Nani n'olu-ayi k'ageji chet'ayi.

Chorus
Nani n'olu-ayi, nani n'olu-ayi,
Nani n'olu-ayi k'ageji chet'ayi.
Otu a k'ayi gesi n'ol'uwa nka la;
Nani n'olu-ayi k'ageji chet'ayi.

Stanza 2
Agacho ayi ma nd'ozo ganochi ayi.
Naghoro nkpuru n'ubi ayi kuru?
E, ma ndi naku nkpuru gagwu n'olu:
Ihe-ncheta-ha gabu olu-ha.

Stanza 3
Nani ezi-okwu ayi kwuru mgb'ayi di ndu,
Nani nkpuru ayi kuru n'uwa nka:
Ndia gadigide mgb'echefusiri ayi:
Nkpuru-owuwe-ubi, n'olu-ayi.

Stanza 4
Mgbe Jisus gaguko ndi nke-Ya onu,
Mgb'ayi gekpu okpu-eze nk'ok'onu;
Mgb'ahu k'agecheta ezi nd'oru-Ya,
Ha nile, site n'olu ha luru. Amen.


Abu 240

Stanza 1
Jisus si k'ayi wer'ez'ihe nenwu,
Dik'oriona nenwu nim'abali.
N'uwa ochichi nka ayi aghagh inwu,
Gi no n'akuku-gi, mu no na nkem!

Stanza 2
Jisus si k'ayi bur'uzo nwuru Ya;
O nahu, mata kwa, m'oku-ayi nanyu.
O si n'igwe nele, k'O hu ayi nenwu:
Gi no n'akuku-gi, mu no na nkem!

Stanza 3
Jisus si k'ayi nenwu gburugburu;
Ochicho d'ich'iche nagba n'uwa nka-
Njo, na nkpa, n'ahuhu; ayi aghagh inwu,
Gi no n'akuku-gi, mu na nkem! Amen.

Abu 241- Ndi kwesiri ntukwas’obi mbge nile,

True- hearted, whole-hearted.

Verse 1
Eze! ayi gabu site n’amara-I;
N’okpur’okoloto-I ebulir’elu,
N’ike-Gi ayi galuru Gi ogu.

Kọrọs:-

Tienu nkpu agha, ekpuchila onu!
Abu onu nk’obi-ayi ji nuria:
Ndi kwesiri ntukwas’obi mgbe nile,
Eze! ayi gabu site n’amara-I!

Verse 2

Ndi kwesiri ntukwas’obi mgbe nile!
Ayi gerub’isi nye Ez’otuto;
Ijis’ike n’ihu-n’anya, n’ina-nti,
Ayi geji ok’onu weta ugbu a!

Verse 3

Ndi kwesiri ntukwas’obi mgbe nile!
Onye nzọputa, i mar’adigh’ike-ayi;
Obi-anyi juru n’aghuho na nmehie
Sachapu ha n’ihi otuto-Gi.

Verse 4

Ndi kwesiri ntukwas’obi mgbe nile!
Kraist, nani Gi gabu Eze n’ike!
Nuche-anyi, Gi genwe nmeri-
Ha bu nani nke-Gi mgb’ebigh-ebi.Amen.


Abu 242
I love, I love my Master

Ahurum Jisos n'anya,
Enweghm onwem ozo!
O bu Onye-ngbaputam;
O kwur'ugwo n'isim.

M'gagh-arapu ife Ya,
O di'uro, di ngozi;
Na mgbe ike-ogwugwu
O nenye iz'ike.

Stanza 3
O wusir'obara-Ya,
K'O gbaputam n'oru,
N'itopu agbu nile
Nke njo, n'inwe-onwem.

Stanza 4
O rotaram ka m'fe Ya,
Nyem ike ka m'rota
Inwe-onwem di ngozi,
Nke m'nagagh-atufu.

Stanza 5
Achoghm ife nna abua,
Nani Ya ka m'gefe!
Bu Onye hurum n'anya,
Nye onwe-Ya n'ihim.

Stanza 6
Na nsopuru na n'onu
Abum gabu mgbe dum:
Ahurum Jisos n'anya,
Enweghm onwem ozo! Amen.

Abu 244

Stanza 1
Nna, Nke si n'ulo-aku-Gi
Nawukwasi ayi onynye,
Nye ayi ike k'ayi we were
Onyinye-Gi n'uz'oma.

Stanza 2
K'oge iz'ike di ocha,
K'ayi jide onw'ayi namgb'onu;
K'ayi nwe aku n'uzo di nso,
Aru n'obi zur'oke.

Stanza 3
Wepu, na mba nka na mba dum,
Ihe nakpata odida;
Tinyua oku nke onwunwa;
Chughachi nd'iro-I azu.

Stanza 4
 Nonyer'ayi, neny'ayi ike-Gi,
K'ayi wer'ike nadigh-anwu
Lugide nd'iro nke madu,
Guzos'ike nim'ogu.

Stanza 5
Ochi-agha-ayi mgbe nile,
Nedu ayi k'ayi nalus'ike;
Ka Nzuko-Gi zoput'uwa;
Ny'ayi ike n'amam-ihe.

Stanza 6
Nna, Nke choro we choput'ayi;
Okpara, Nke hur'ayi n'anya;
Mo Nso, Nke bi nim'obi-ayi;
Ato nim'otu, nuru. Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 262 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla