The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 97 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 306

Stanza 1
Nonyerem: o rube wo anyasi;
Ochichi nagba: Jisus, nonyerem;
Mgb'inye-aka na nkasi gwusiri,
Gi, Inye-aka nkem, bia nonyerem.

Stanza 2
Ubochi ndu-ayi nagafe ngwa ngwa,
Onu n'otuto nk'uwa nka nefe;
Ngbanwe n'ure di n'akuku nile:
Gi, Onye nenwegh ngbanwe, nonyerem.

Stanza 3
Abiala n'egwu, dik'Eze nk'igwe;
Kama, bia n'obi'oma igw'oria dum;
Gi, Onye-nkasi-obi n'ahuhu,
Enyi nke ndi-nmehie, bia nonyerem.

Stanza 4
O dim nkpa k'I nonyerem mgbe nile,
Nani amara-I ganyi Ekwensu;
Onye dika Gi gabu Onye-ndum?
N'udu-miri n'okochi, nonyerem.

Stanza 5
M'I nonyerem m'gagh-at'ujo nd'iro;
Nsogbu n'anya-miri adigh ilu;
Onwu, ole ebe nmeri-gi di?
Anom nemeri ma Gi nonyerem.

Stanza 6
Gosim obe-I mgbe m'gekpuchi anyam,
Nenwu na ngbachi, zim uzo nk'igwe
Ch'igwe nabo, onyinyo uw'aga:
Na ndu, n'onwu, Onye-nwem, nonyerem. Amen.


Abu 307

Stanza 1
Uboch'I nyere, Nna, agwuwo,
Gi mere k'ochichiri gba;
Gi k'ayi buru ututu,
Otuto-I gedo ur'ayi nso.

Stanza 2
Ayi nekele Gi, na Nzuko-Gi,-
K'uwa nagbahari n'ihe,-
Neche nche n'ebe nile n'uwa,
Ghar'izu ike mgb'o bula.

Stanza 3
Ka chi ohu nabo nim'ala
Nagw'etiti dum n'usoro,
Onu ekpere adigh-echi,
Otuto nada mgbe nile.

Stanza 4
Anyanwu, nke gwar'ayi zur'ike,
Nakpote ndi bi n'odida;
Oge dum ire ohu neme
K'anuru ebube-I n'elu.

Stanza 5
Amen, Ony-nw'ayi! och'eze-Gi
Agagh-ebi dika nk'uwa;
Aleze-Gi di mgb'ebigh-ebi,
Rue mgb'ora madu gefe Gi. Amen.


Abu 308

Stanza 1
Jisus, ayi nabu abu ikp'azu
Ito Aha-Gi tutu ayi ala;
Ayi eguzo k'ayi gozie gi n'otu,
Gbue ikpere chere udo nke-Gi.

Stanza 2
Nye ayi udo-Gi mgb'ayi nala n'ulo,
K'anyasi buru nke-I dik'ututu,
Gbochiere onu n'obi-ayi nmenie,
Bu ndi kpokur'aha-I nim'ulo nka.

Stanza 3
Jisus, nye ayi udo-I n'abali ta,
Me k'ochichiri-ya ghor'ayi ihe;
Ekwel'umu-I daba n'ih'ize-ndu:
Ochichri di k'ihe n'anya-Gi.

Stanza 4
Nenye ayi udo-I na-ndu ayi nile:
Ogwu ahuhu, iny'aka n'ogu;
Mgbe I gasi ogu-ayi nile bie,
Onye-nw'ayi, kpor'ayi ba n'udo nk'igwe. Amen.


Abu 309

Stanza 1
Jisus, nye ngozi anyasi
Tutu ayi ezu ike;
Njo na nkpa k'ayi nekwuputa:
Gi nazopu, Gi nagwo.

Stanza 2
Ma nbibi di n'akuku-ayi,
Aku efeghari ayi,
Ndi-m'ozi-Gi nechebe ayi,
Ayi no n'udo m'I no nso.

Stanza 3
M'abali gba ochichiri,
O gagh-ezo iru-Gi;
Ik'adigh-agwu Gi, Onye
Nechebe umu-Gi dum. Amen.

Abu 310

Stanza 1
Chineke, otuto diri I
N'ihi ngozi nile nke ta;
Biko, chebem, Eze nk'igwe,
N'okpuru nku-Gi di ike.

Stanza 2
Gbagharam, n'ihi Okpara-I,
Ihe ojo nke m'mere ta;
Ka tutu mu arar'ura
Mu na Gi n'uwa di n'udo.

Stanza 3
Zim idi nndu, k'egwu onwu
Ghar'itum kar'ihe-ndinam;
Zim ka m'gesi nwu, ka m'bilie
N'otuto n'ubochi ikpe.

Stanza 4
Biko, k'obim dabere Gi,
K'ura uto mechie anyam:
Ura geme k'arum d'ike
Ife Chukwum mgbe m'tetara.

Stanza 5
N'abnali mgbe ura natughm,
K'echiche nk'igwe ju obim;
K'ajo nro ghara isogbum,
M'obu ike nk'ochichiri.

Stanza 6
To chineke, Onye-ngozi;
To Ya, ihe nile n'uwa;
To Ya, usu nile nk'igwe;
To Nna, n'Okpara, na Mo Nso. Amen.


Abu 311

Stanza
1
Anwu nk'obim, Onye-nzotam,
Abal'adigh ma I no nso;
Ekwela igw'oji nk'uwa
Zopu Gi n'anya nk'oru-Gi.

Stanza 2
Mgbe ura ji nwayo natu
Anyam abua ike gwuru,
Ka m'necheta n'o di uto
Izu nk'obi Jisus.

Stanza 3
Nonyerem na mgbe ehihie:
M'obugh Gi, apughm idi ndu;
Nonyerem mgb'anyasi nabia,
Achogm inwu ma I nogh nso.

Stanza 4
O di nwa-Gi kpafuru ta,
Nekwegh inu olu nso-Gi?
Jisus, malite olu-Gi;
Ekwela k'o dina na Njo.

Stanza 5
Chebe nd'oria, nye nd'ogbenye
Ngozi si n'ulo-aku-Gi;
K'ura nke ndi ner'uju ta
Di uto k'ura nke nwata.

Stanza 6
Bia, gozie ayi mgb'ayi tetara,
Tutu ayi eje ije-ayi;
Rue mgbe ayi geru n'el'igwe,
Biri n'ok'ihu-n'anya-Gi. Amen.


Abu 312

Stanza 1
N'anyasi, tut'anwu ada,
Jisus, ndi-oria nonyere I;
Ha zukotara n'ihe-ngbu
Ha lara n'ulo n'ok'onu.

Stanza 2
O bu mgbe anyasi ugbu a,
Ihe-ngbu k'ayi ji biakute I;
Ayi ahugh udi-Gi anya,
N'ayi mara n'I nonso n'ebe a.

Stanza 3
Jisus, chupu ahuhu-ayi;
Ufodu no n'oria na nkpa;
Ndi'ozo akahugh Gi n'anya;
Ihu-n'anya ndi'ozo nwuru.

Stanza 4
Ufodu chotara n'uwa
B'efu, ma ha arapugh ya;
Nyi ndi'ozo newuta ha,
Ma h'achogh k'I bur'Enyi-ha.

Stanza 5
O digh onye nwer'ezi'udo,
Mgbe njo metur'ayi nile;
Ndi nacho ife Gi nk'oma
K'obi nata uta keri.

Stanza 6
Onye-nw'ayi, I ghoro madu;
Anwara Gi n'uzo nile;
Anya obi'oma-Gi nahu
Onya nk'ihere chor'izo.

Stanza 7
Ike-Gi di kua k'o diri;
O digh okwu-I nke bu n'efu;
Nuru na mgbe anyasi nka,
Wer'ebere-I gwo ayi nile. Amen.


Abu 313

Stanza 1
Ehihie agawo,
Abali di nso,
Onyinyo anyasi
Nada n'ebe dum.

Stanza 2
Ochichiri nagba,
Kpakpando neti;
Anumanu nile
Gedina n'ura.

Stanza 3
Kraist, nye nd'ike gwuru
iz'ike uto;
Were ngozi nwayo-I
Mechie anya nkem.

Stanza 4
Me k'umu ntakiri
Ro nro banyere I;
Chebe ndi no n'ugbo
N'ok'osimiri.

Stanza 5
Kasie nd'oria nile
Neche n'aru-ngbu;
Ndi nagb'ajo izu
Gbochie nmehie-ha.

Stanza 6
Biko, mgbe chi boro
Ka m'teta n'ura,
Dike, di'ocha n'obi
N'anya-Gi di nso.

Stanza 7
Otutu diri Nna,
N'Okpara nke-Ya,
Na Gi, Mo di ngozi,
Rue mgb'ebigh-ebi. Amen.

Abu 314

Stanza 1
Ubochi ta nagwu,
Anwu nada ugbu a;
Agabigal'ayi dik'anwu,
Ez'ihe nk'ora dum.

Stanza 2
N'ir'oche'eze-I n'elu,
Eb'abali nadigh,
Ndi oma nakp'ubo n'igwe,
Nabuku Imgbe nile.

Stanza 3
Abu-ayi jur'oyi;
Ik'otuto gwur'ayi;
M'olu abu ndi no n'igwe
Nadas'ike mgbe dum.

Stanza 4
Biko, dozi'obi-ayi,
Jisus, ime uche-I;
K'ayi soro abu ndi m'ozi,
Nefe Gi n'uwa nka.

Stanza 5
Gi nadaju obi,
Neweghachi'echiche;
Me ka ndu-ayi bur'ab'uto
Nk'otuto nye Aha-I.

Stanza 6
O foduru nw'oge
Na ndu nk'uwa gagwu;
Madu na m'ozi gabuko;
Abu nke zur'oke. Amen.


Abu 315

Stanza 1
Tutu mu araru ura
M'gekele
Chinekem
N'ihi obi'oma-Ya.

Stanza 2
Chinekem, gini ka m'genye
Aha-Gi.
Di nwayo,
Di kwanma mgbe nile?

Stanza 3
Gi neduzi ijem nile
N'uzo-Gi,
Nu kw'olum,
Me k'omumem di nso.

Stanza 4
Arapula, ma hum n'anya;
K'udo-Gi
Nur'onum
Rue mgbe I gewepum.

Stanza 5
Were nzoputa-Gi letam;
Ka ncebe-I
Di ugbu a
Nso ebe-obibim.

Stanza 6
Nkumem, Onye-ndum, N'Ul'elum,
Wer'ike-I
nedebem
Mgbe m'gedina n'ura.

Stanza 7
Mgbe m'gatu or'ura onwu
Ka m'bilie
N'ikp'azu
Sonyere ndi oma. Amen.

Abu 316

Stanza 1
Jisus, chi ejiwo;
Nonyer'ayi, zur'ike;
Nkpur'obi-ayi nachos'ike
Ilezi Gi obia.

Stanza 2
Ayi akerugh n'ala,
Ala onu ahu
Ebe ndi-m' ozi-I neguzo,
Anwu y'adigh-ada.

Stanza 3
Anwu nke-ayi nada,
Ubochi-ayi nagwu;
Gi Anwu nk'ezi-omume,
Mukwasi ayi mgbe dum. Amen.

Abu 317

Stanza 1
Ubochi agafewo;
Jisus ayi nekele I,
We kpe njo ghar'idi
N'oge ochichiri.
Jisus, nedeb'ayi n'iru Gi,
Chebe kw'ayi n'abali nabia.

Stanza 2
On'ubochi agawo;
Ayi ebuli obi'ayi;
Ekwela k'ayi ma n'onya
N'oge ochichiri.
Jisus, nedeb'ayi n'iru Gi,
Chbe kw'ayi n'abali nabia.

Stanza 3
Ol'ubochi agawo;
Ayi bekur'I abu,
We kpe k'egwu ghar'idi
N'oge ochichiri.
Jisus, nedeb'ayi n'iru Gi,
Chebe kw'ayi n'abali nabia.

Stanza 4
Bur'Onye-nche nkpur'obi'ayi;
Nani Gi matara
Ka ihe-ize-ndu ra
Nk'ayi naghagh igafe.
Jisus, nuru aririo-ayi,
We gbochiri ayi ha nile. Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 252 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla