The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 95 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 42
 
 
Stanza 1
Kraist Ez'ayi biliri ta:
    Haleluya!
Ka madu na m'ozi si:
      Haleluya!
Kwesienu abu ike:
    Haleluya!
Igwe na ala, kwenu.         
    Haleluya!
 
 
Stanza 2
O lusiwo olu-Ya;         
    Haleluya!
O luwo ogu, merie;         
    Haleluya!
Anwu nk'ezi-omume;         
    Haleluya!
O gagh-anwu kwa ozo.         
    Haleluya!
 
 
Stanza 3
Ndi-nche neche nche n'efu;     
    Haleluya!
Kraist etiw'uzo ili;         
    Haleluya!
Onwu ejidegh kwa Ya!         
    Haleluya!
Kraist emeghewo igwe.         
    Haleluya!
 
Stanza 4
Eze-ayi di ndu ozo;         
    Haleluya!
Onwu, ole ike-gi?             
Haleluya!
O nwuru, k'ayi we di ndu;     
    Haleluya!
IIi, ole nmeri-gi?         
    Haleluya!
 
Stanza 5
K'ayi rigokuru Ez'ayi,         
    Haleluya!
Neso Ya, bu Isi-ayi;         
    Haleluya!
Ayi geyi Ya, we bilie;         
    Haleluya!
Nadi ndu nmeri nk'obe.         
Haleluya!
 
Stanza 6
To Eze igwe n'uwa,     
    Haleluya!
K'ihe nile neto Gi;         
    Haleluya!
Onye-nmeri, ayi neto I,
    Haleluya!
To Gi, Nbilite-n'onwu.     
    Haleluya!  Amen.     
 
 
Abu 43
 
Stanza 1
Ta Ka Jisus biliri,                Haleluya!
Ya mere ayi nan'onu            Haleluya!
O nwuru n'elu obe,            Haleluya!
K'O we gbaput'ayi n'oru.        Haleluya!
 
Stanza 2
K'ayi wer'abu tobe Ya,        Haleluya!
To Kraist Eze nke igwe;        Haleluya!
O nagider'onw'obe,            Haleluya!
K'O zoputa ndi-nmehie.        Haleluya!
 
Stanza 3
Nhuj'anya O hujuru, Haleluya!
Ka O ji natar'ayi ndu; Haleluya!
O b'Eze n'igwe ugbu a, Haleluya!
Ebe ndi-m'ozi nabu Haleluya!
 
Stanza 4
To Okpara biliri;                Haleluya!
To Nna-Ya, bu Chineke;        Haleluya!
To Mo Nso nke di ngozi;        Haleluya!
K'ora nile naza, si.            Haleluya!
 
 
Abu 44
 
 
Stanza 1
Haleluya! Haleluya! Haleluya!
Okwu agwu; ogu ebie:
Jisus emeriwo onwu;
Bubanu abu ok'onu:
Haleluya!
 
 
Stanza 2
Onwu mere k'ike-ya ra,
Ma Kraist lugburu ya n'ogu;
K'ayi  tisie nkpu onu ike:
Haleluya!
 
 
 
Stanza 3
Uboch'ato gabigara,
O si n'onwu bilie, din du;
Otuto nile diri Kraist!
Haleluya!
 
 
Stanza 4
O kujiri nkporo onwu;
O kwaghe uzo el'igwe;
K'ayi buara Ya abu nmeri:
Haleluya!
 
 
 
Stanza 5
Jisus, site n'onwu nke-Gi,
Zoputa ayi n'egwu onwu,
K'ayi di  ndu, nabuku I abu:
Haleluya!    
 
 
Abu 45
 
Stanza 1
Jisus di ndu! gi, onwu,
I pugh ime k'ayi tua egwu;
Jisus di ndu! gi ill,
I pugh ime k'ayi bur'oru.
Haleluya!
 
Stanza 2
Jisus di ndu! rue ugbu a
Onwu bu on'uzo nke ndu;
Nka gewepu egwu-ayi
Mgb'ayi gagabiga uzo-ya.
        Haleluya!
 
Stanza 3
Jisus di ndu! O nwur'ayi:
K'ayi diri nani Jisus ndu;
K'ayi biri n'obi ocha,
Neto Onye-nzoputa-ayi.
        Haleluya!
 
Stanza 4
Jisus di ndu! ayi mara
O digh ihe gekewp'ayi;
Ndu, Onwu na Ekwensu,
H'apugh inap'ayi n'aka -Ya.
        Haleluya!
 
Stanza 5
Jisus di ndu! ewere
Oche-eze nile nye Ya;
Ayi pur'iru eb'O no,
So Ya buru eze n'igwe.
        Haleluya!    Amen.
 
 
Abu 46
 
Stanza 1
“Utu'on'ekele!” ogbo nile si;
Emeriwo onwu, emegh'igwe ta.
Onye nwuru di ndu, Ez'ebigh-ebi!
Ihe dum ekere to Ony'okike!


Chorus
“Utut'on'ekele! “ogbo nile si;
Emeriwo onwu, emegh'igwe ta.
 
Stanza 2
Uwa, nekwuputa olu Eze-ayi,
Na onyiny'oma nile O nyere ayi;
Ohia na ozara nekwuputa, si
N'ahuhu-ya ebie, O meriw'onwu.
 
Stanza 3
Onye-ngbaputa-ayi, Onye nenye ndu,
Gi si n'igwe leta madu dar'ada;
Otu Okpara-Nna, Onye b'Ez'okwu,
Onye ghoro madu k'O we zoput'ayi.
 
Stanza 4
Gi, Onye b'isi-ndu, I nwu-kwa-r'anwu,
Zor'uz'ochichiri, gosi kwa ike;
Bia, Gi Ezi-okwu, mezue okwu-Gi;
Ta b'ubochi ato-I; bilie, Onye-nwe'ayi!
 
Stanza 5
Topu obi ndi Ekwensu ker'agbu;
Ndi nile dar'ada nye ha ndu ohu!
Gos'iru-oma-Gi, ka mba nile hu;
Weghachi kwa ihe: ihe nk'okwu-Gi. Amen.
 
 
Abu 47
 
Stanza 1
Haleluya, O biliwo!
Jisus arigo n'elu!
Tikpo kwa ike nke onwu;
M'ozi buanu, madu za:
O biliwo, O biliwo,
Di ndu, O pugh inw'ozo.
 
Stanza 2
 Haleluya, O biliwo!
Onye-isi-ayi ukwu
Zite Mo Nso, Onye-ama,
Bu Onu-nekwuru-ayi.
O biliwo, O biliwwo!
Ikpe amagh ayi ozo.
 
Stanza  
Haleluya, O biliwo!
Onwu enwegh ik'ozo;
Kraist, bu kwa Nbilite-n'onwu,
Gakpote ndi-Ya n'ili.
O biliwo, O biliwo,
O di ndu, Eze nabia. Amen.
 
 
Abu 48
 
Stanza 1
Haleluya! Haleluya!
K'obi n'olu-ayi neto,
Nabuku Chukwu ab'onu,
Nabu abu otuto.
 
Onye nwuru n'elu obe
N'ihi nzoputa nke-ayi,
Jisus Kraist, Eze otuto,
Si n'onwu bilie ozo.
 
Stanza 2
Ugbu a etiwawo ili,
Kraist si n'onwu ban a ndu,
Ndu ebube nk'ebigh-ebi,
N'ututu ubochi ta;
 
Ayi gesoro Kraist we meri,
Site na ike nke-Ya;
So Ya ban a nd'ebigh-ebi,
Site  na Nbilite-Ya.
 
Stanza 3
Kraist, Onye bu Nkpuru nke mbu
Mus'ayi amara nk'igwe,
Ihu-n'anya ika ihe
Si n'iru Ya nenwupu:
 
K'ayi d'obi-ayi n'elu igwe,
Namiri Gi nkpur-oma,
Nke genye Gi otuto rue
Mgbe ayi gahu iru-Gi.
 
Stanza 4
Haleluya! Haleluya!
Otuto diri Chukwu,
Diri Nna, n'Onye-nzoputa
Kraist, bu Onye nwe nmeri;
 
Otuto di-kwa-ra Mo Nso,
Is'iyi nk'ihu-n'anya;
Haleluya! Haleluya!
Diri Ato nim'Otu. Amen.
 
 
Abu 49
 
Stanza 1
Eme nkwa ekwere,
Olu nzoput'agwu;
Ikpe n'ebere di n'otu,
Nna, akpote Nwa-Ya.
 
Stanza 2
Obim, tobe Jisus,
Onye kpogburu njo-i;
Onye nwur'anwu di kwa ndu,
O gagh'anwu ozo.
 
Stanza 3
Onwu-Ya g'enye i ndu,
Nbilite-Ya bu nke-i;
Kwe Chineke gasacha i
Nim'obara Jisus. Amen.
 
 
Abu 50
 
Stanza 1
O togboro n'ili-
Onye-nzoputam!
Nech'ubochi ahu-
Jisus Ezem!
 
Chorus
O siwo n'ili bilie,
O meriwo ndi-iro-Ya;
Onye-nmeri nke ike ochichiri,
Ya  na ndi nso-Ya gachi ebigh-ebi;
O bilie, O bilie,
Haleluya! O bilie!
 
Stanza 2
Ha nech'Ozu-I n'efu-
Onye-nzoputam!
Mech'ili-Gi n'efu-
Jisus Ezem!
 
Stanza 3
Onwu ejidegh Gi-
Onye-nzoputam!
I tiw'ogba ili-
Jisus Ezem!    Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 57 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla