The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 97 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 93
 
Stanza 1
Nka b'ubochi Chukwu doro,
O kpo y'oge nke-Ya;
K'igwe n'ala nuria n'otu,
Neto Ya n'och'eze.
 
Stanza 2
Ta k”o si n'onwu bilite,
Ik'Ekwensu ada;
Ta ka ndi nso to nmeri-Ya,
Nekwusa ike-Ya.
 
Stanza 3
Hosanna diri Eze-ayi,
Okpara nso Devid!
Yer'ayi aka, si n'oche-Gi
Wetar'ayi nzoputa.
 
Stanza 4
Ngozi diri Ony'ahu ji
Ozi nk'amara bia;
Nke nabia n'aha Chineke
K'O zoputa ndi-njo.
 
Stanza 5
Hosanna ! otuto kasi
Nzuko nk'uwa genye;
Elu-igwe, eb'O nachi,
Geto Ya kari nka.     Amen.
 
 
Abu 94
 
Stanza 1
Ta b'ubochi ihe,
Me ka ihe di ta;
Jisus, bia n'ochichiri-ayi,
Chupu ngbachi-ya dum.
 
Stanza 2
Ta b'uboch'iz'ike,
Nye ayi ike ohu;
Nim'uche n'ob'ike gwuru
Tuye ike ndu-Gi.
 
Stanza 3
Ta b'ubochi udo,
MKejue ayi n'udo-Gi;
Wepu adigh-n'otu nile,
Chupu ise-okwu.
 
Stanza 4
Ta b'uboch'ekpere,
K'uwa n'igwe bia nso;
Welie obi-ayi icho Gi,
Bia zute ayi n'ebe a.
 
Stanza 5
Ta b'ubochi nke-nbu;
Zipu ume ndu-Gi,
Kpote ndi-njo ka ha to Gi,
Onye-nmeri onwu. Amen.
 
Abu 95
 
Stanza 1
Ulo-I n'Igwe mara nma,
N'al'ihe n'ihu-n'anya;
Ulo-I n'uwa mara nma,
N'ala njo n'ahuhu nka.
 
Agu nagu nkpur'obim
Inwe nmeko ndi nso-Gi,
Ihu onwunwu iru-I,
N'izu-oke amara-I.
 
Stanza 2
Nnunu nabu ab'onu
N'ebe-ichu-aja-Gi;
Obi onu nez'ike
N'obi Nna nk'elu-igwe !
 
Dika nduru fur'uzo
Nahugh ebe-iz'ike,
Ha gala n'ugbo nke-ha,
Nodu n'onu mgbe nile.
 
Stanza 3
Ndi no n'onu neto Gi
Obuna nim'uwa nka;
Miri nasu n'ozara,
Nri si n'igwe nazu ha.
 
Ha naga n'irun'ike
We rue n'oche-eze-Gi;
Nada n'ukwuGi neto
Onye duru ha n'udo.
 
Stanza 4
Nna, ka m'gbat'ih'ozo nka !
Durum ga n'aj'uwa nka;
Wor'amara-Gi debem,
Nyem onodu n'ulo-Gi.
 
Anyanwu n'Ota k'I bu,
Dur-obi-nfughari nkem;
Gi nw'otuto n'amara,
Ka ha dirim, Onye-nwem! Amen.
 
Abu 96
 
Stanza 1
Ubochi ta, n'Okwu nke-Gi
Ka ekere uwa n'ihe;
Chineke, mukwasi ayi ta,
Mejue obi-ayi n'ihe-Gi.
 
Stanza 2
Ta ka Jisus, Onye nwuru,
Biliri n'ike nke nmeri;
Jisus, me k'ayi si n'onwu njo
Soro Gi bilie, di kwa ndu.
 
Stanza 3
Ubochi ta Mo Nso biara
N'ire-oku nke wasara;
No Nso, mejue obi-ayi ta
N'amara-Gi ikp-ekpere.
 
Stanza 4
Uboch'amara, ndu, n'ihe !
Nk'iz'ike si n'olunk'uwa !
Oge ns-Gi nk'ihu-n'anya,
Chineke, ayi nyeghachiri I.
 
Stanza 5
Otuto diri Nna,
N'Okpara ahuru n'anya,
Na Mo Nso, Onye ayi neto
Rue mgbe nile ebigh-ebi. Amen.
 
 
Abu 97
 
Stanza 1
Agajem ulo-I Chukwu,
Ikpo isi-ala natom,
Mgbe m'gexute n'ulo ndo-I
Kraist, n'ir'och'ebere-Ya.
 
Stanza 2
Ya mere k'ayi di n'otu;
Ya mere ka m'gho nwa-Gi.
Abba, Nna, nyem amara
Icho iru-I n'ulo-Gi.
 
Stanza 3
Mgb'anabu ab'otuto-I,
Biko, topu ire nkem;
K'obim wer'onu gozie
Gi, bu ezi-omumem.
 
Stanza 4
Mgbe ndi nso nekp'ekpere,
Chukw'ihu-n'anya, nurum !
Nuru, Mo nke-Gi nario;
Nuru, Jisus nario kwa.
 
Stanza 5
Mgbe ndi-ozi-Gi nezi
Ngbahara n'udo n'aha-I;
Me ka m'site n'olu-ha
Nu Okwu-Gi si n'igwe.
 
Stanza 6
Mgbe m'sin'ulo-Gi lata,
K'obim nekp'oku nimem;
Ma m' anyasi me ka m'si,
Mu na Chukwu akpa ta!
 
 
Abu 98
 
Stanza 1
Chukwu, ayi abia ugbua,
N'ukwu-I k'ayi gbur-ikpere;
Akpapula aririo,
Ayi garioro Gi n'efu?
 
Stanza 2
Gi k'ayi tukwasir'obi,
Wer'ebere ridata;
Meju'obi-ayi n'amara,
Me k'onu-ayi neto Gi.
 
Stanza 3
N'uzo nke I doziri
Ayi biara ichota Gi;
Chukwu, ezipula ayi,
Ghara inye ayi ngozi.
 
Stanza 4
Site n'ozi-oma-Gi
Zite okw'udo n'onu;
Ka Mo-Gi ny'obi nile
Nzoputa-Gi zur'oke.
 
Stanza 5
Kasie obi ner'uju,
K'oge onu laghachi;
Palie ndi-Gi dar'ada,
Nye ha okwukwe d'ike.
 
Stanza 6
Kwe k'yi nile choputa
Gi, bu Onye-ebere:
Gwo ndi-oria nile nk'ayi
Zilag'ayi n'onu nke-Gi.
Abu 99
 
Stanza 1
Nna, ayi zukot'ozo n'aha Jisus,
Kpo isi ala nye I na ncheghari;
Ayi weli'ozo olu nadigh ike,
Nario ebere, nabu otuto-I.
 
Stanza 2
Ayi gagozi ncheb'ebigh-ebi-Gi,
Nekwuputa olu-Gi kw'ubochi;
Ejigh ebere-I nekpube ndu-ayi?
O bugh aka-I gbar'ayi gburugburu?
 
Stanza 3
Ewo ! ayi ekwesigh ihu-n'anya-I;
Otuto mgbe k'ukwu-ayi fur'efu !
M'ugbu a, n'ih'olu-Gi nagb'ayi ume,
Ayi nd-njo lata n'ulo-Gi ka Nna.
 
Stanza 4
N'ih'Aha nk'ozuzu bi nime Ya,
Site n'ihu-n'anya nke kachasi,
N'Obara nk'awusiri n'ihi njo,
Meghe uzo ebere kpobat'ayi !  Amen.
 
 
Abu 100
 
Stanza 1
Chineke, ayi abia
N'ubochi-I nka di nso;
Biakute ayi, k'ayi zukoro
Ito n'ikpere Gi.
 
Stanza 2
Gbahara nmehi'ayi dum,
Ziter'ayi Mo Nso-Gi;
Zir'ayi Idiba ndu ahu
Nke nenwegh ogwugwu.
 
Stanza 3
Meju'ayi n'ihu-n'anya,
Gozie nd'ozizi-ayi;
N'iru och'eze-I nk'el'igwe
Ayi nile gezuko. Amen.

 

Abu 101
 
Stanza 1
Nna were ngozi-I zilag'ayi,
Mejue ayi n'onu n'udo;
K'ayi nile nwe ihu-n'anya-I,
Nanuri na nzoputa-I.
Nagb'ayi ume,
Nd'ije n'ohia uwa nka.
 
Stanza 2
N'ihi olu Ozi-oma
Ayi nekele, neto Gi;
K'amia nkpuru nzoputa-Gi
Nim'obi-ayi na ndu-ayi.
Ka iru-Gi
Nonyere ayi mgbe nile.
 
Stanza 3
Mgb'aganu olu nke opi,
Ayi gesi n'uwa bilie;
Were nku m'ozi la n'igwe,
Neji onu za oku.
Mgb'ebigh-ebi
K'ayi na Kraist buko Eze. Amen.
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 219 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla