Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 113
 
Stanza 1
Jisus, Gi onu nke obi,
Iyi nke ndu, Ihe madu;
Site n'onu nile nk'uwa
Ayi biakute I ozo n'agu.
 
Stanza 2
Ezi'okwu-Gi enwegh ngbanwe,
I nazo ndi nakpoku Gi;
I diri ndi nacho Gin ma,
Ndi chotara Gi-ihe dum !
 
Stanza 3
Ayi neri Gi, Nri nenye ndu,
Nacho k'ayi neri Gi mgbe dum;
Ayi nanu Gi, Isi-iyi,
Nacho k'I mejue obi-ayi.
 
Stanza 4
Obi-nchegbu-ayi nacho Gi
N'ebe nile ayi no n'uwa;
Ayi nanuri n'iru-oma-I,
Ayi nwe ngozi m'ayi kwes'ike.
 
Stanza 5
Jisus, noyer'ayi mgbe nile,
Me k'ubochi-ayi dum di nma;
Chupu ochichiri nke njo,
Me k'ihe nso-Gi nwue n'uwa. Amen.
 
 
Abu 114
 
Stanza 1
Ugbu a, Nna , necheta ihu-n'anya
Nke gbatar'ayi n'obe nke Kalvari;
Eb'Onye narior'ayi nanonyer'ayi,
 
Ayi nagbasa, niche kwa n'iru Gi
Aj'ahu zur'oke n'anya nke-Gi,
Ezi aja nadigide mgbe dum.
 
Stanza 2
Nna, le iru-Ya etere manu,
Le kw'ayi dika nd'ahuru nime Ya;
Elekwala nleli amara-Gi,
 
Ekpere n'okwukwe-ayi jur'oyi:
N'etiti nmehie-ayi n'ugw'olu-ha
Ayi debere ahuhu nk'Onye-nw'ayi.
 
Stanza 3
N'ihi ndi nile ayi huru n'anya,
Site na Nnonye uku k'ayi nario:
Makuaha nso n'obi-ebere-Gi,
 
Me k'ike-I ra n'ihi nkpur'obi-ha;
Site na ntupo njo debe h'ocha,
Werike nmeri kpukwas'onyinye-I.
 
Stanza 4
Ayi abia; dorue ayi nso n'ukwu-Gi,
Onye-nzoputa nahu ayi n'anya;
Site na nri uto nka di egwu
 
Doput'ayi na nmetu-aka njo dum;
Me k'ayi nwe onu n'ije-ozi-Gi,
Ghar'ikewapu na Gi mgb'o bula. Amen.
 
 
Abu 115
 
Stanza 1
Jehova bu onye nazum,
Obi'oma-Y'adigh-ebi;
O digh ihe korom uko,
Abum nke-Ya mgbe nile.
 
Stanza 2
Ebe miri nke ndu neru
K'O nedu nkpur'obim;
N'ebe ahihia ndu neto
K'O jinri nk'igwe nazum.
 
Stanza 3
Akpafurum n'uzo nke-Ya,
O chorom n'ihu-n'anya;
O tukwasirim n'ubu-Ya,
Wer'ok'onu bulagam.
 
Stanza 4
N'onyiny'onwu atughm egwu,
N'ihi na Gi nonyerem;
Nkpa-n'aka-I nakasim obi,
Obe-Gi n'irum nedum.
 
Stanza 5
N'iru nd'irom K'I nenyem nri,
Tekwam manu amara;
Onu kachasi onu dum
Si n'iko-I rudataram.
 
Stanza 6
E, idi-nma n'ebere-Gi
Gagbasom na ndum nile;
Ez'Onye-nche, ka m'neto Gi
Nim'ulo-I mgb'ebigh-ebi. Amen.
 
 
Abu 116
 
Stanza 1
Jisus, dik'Okwu-Gi si di,
N'obi ume-ala,
Nka ka m'geme, Onye nwuru,
Agamecheta Gi.
 
Stanza 2
Aru-Gi anyawara nyem,
Gabu nrim si n'igwe;
Agamanu n'iko ngozi-I,
Were ya cheta Gi.
 
Stanza 3
M'ganechefu Getsemane?
M'gahu igba-ngba-Gi,
N'osus'obara n'ahuhu-I,
Ghara icheta Gi?
 
Stanza 4
Mgbe m'chere iru n'obe-Gi,
Lekwasi Kalvari:
Nw'aturu Chukwu, Aja nkem,
Aghaghm-icheta Gi;
 
Stanza 5
Cheta Gi, n'ihe-ngbu-Gi dum,
N'ihu-n'anya-I n'arum;
Ebe ume-ndu foduru,
Agamecheta Gi.
 
Stanza 6
Ma mgbe onum kpuchitara,
M'akpa-uchem lara,
Mgbe I gabia n'al'eze-Gi,
Jisus, biko, chetam. Amen.
 
 
Abu 117
 
Stanza 1
Bia n'okukwe nar'aru Onye-nwe-I,
Nua obara-nso-Ya nk'O wusiri.
 
Stanza 2
Aru n'obara-Ya zoputar'ayi,
Obi di ndu k'ayi ji kele Chukwu.
 
Stanza 3
Kraist, Nwa Chineke, Onye-nzoputa,
Site n'onwu-Ya n'obe nwe nmeri.
 
Stanza 4
Achuru Ya n'ihi madu nile,
Ya b'Onye-nchu-aja, n'anu aja.
 
Stanza 5
Iw'ochie ji anu achu aja,
Nenomi ihe-omimi nk'igwe.
 
Stanza 6
Jisus, Onye-ngbaputa na ihe,
Ji amara nyere ndi nso aka.
 
Stanza 7
Werenu obi ezi-okwu bia,
Nar'ihe-mbe nke nzoputa n'ebe a.
 
Stanza 8
Onye nechebe ndi nso-Ya n'uwa,
Nenye ndi kwere ndu ebigh-ebi.
 
Stanza 9
Nri nk'igwe k'O nenyejundi-agu,
Nye obi nke nachomiri nke ndu.
 
Stanza 10
Ony'ikpe uwa, Onye-nzoput'ayi,
N'oriri ihu-n'anya-I nonyer'ayi ! Amen.
 
 
Abu 118
 
Stanza 1
Chukwum, I dozir'oriri,
Ya na iko ihu-n'anya?
Duta umu-Gi dum n'ebe a,
Ka ha mar auto nke-Gi.
 
Stanza 2
Oriri Nso Jisus doro,
Aru na Obara nke-Ya !
O nwer'onu, b'onye nara
Manya nso nka na Nri nk'igwe.
 
Stanza 3
N'ihi gini k'edoziri
Ezi oriri nka n'efu?
Jisus anwugh n'ihi unu,
Enyegh unu nri umu-nta?
 
Stanza 4
Me k'asopuru Oriri-I,
Ka ndi nile akporo bia;
Ka madu dum hu nzoputa,
Ndi nara ihe-mbe n'ebe a.
 
Stanza 5
Ka madu nile jikere,
Wer'obi nanu oku bia;
Mgbe ayi gesi n ebe a bilie,
K'ayi were onu n'uru la ! Amen.
 
 
Abu 119
 
Stanza 1
Ekwesighm, Onye-nw'ayi di nso,
Ka I gabiakutem;
Kwue otu okwu amara,
O gatop'agbu njo.
 
Stanza 2
Ekwesighm; ime nkpur'obim
Jur'oyi, di n'efu;
I gesi ana bata n'ebe a?
Kwue okwu ka m'di ndu !
 
Stanza 3
Ekwesighm; ma Chineke nkem,
M'gesi ana ju Gi?
Gi nyere aru n'obara-I
Ikw'ugwo ngbaputam.
 
Stanza 4
Biko, bia n'oge uto nka,
Were Nri nso nazum;
Me k'ike n'ihu-n'anya-Gi
Ju obim joro njo. Amen.
 
 
Abu 120
 
Stanza 1
N'abal'ahu k'arara Ya
Nye n'aka iwe nd'iro dum,
Ka Onye-nzoputa uwa 
Ji nara ogbe achicha.
 
Stanza 2
Mgb'O nyesiri Ya ekele,
Bu Onye nwe uwa n'igwe.
O nyaw'ih'atu nk'aru-Ya,
Nye ndi nes'uzo-Ya, nasi:-
 
Stanza 3
“Arum nke anyawara nye
N'ih'unu, nara, rie, di ndu:
Mgbe nile unu geme ya,
Necheta ihu-n'anya nkem.”
 
Stanza 4
O nara iko n'aka-Ya,
Nye Chukwu otuto ozo;
K'omiko nenwu n'obi-Ya,
Nzoputa si n'onwu-Ya bia.
 
Stanza 5
“Obara nkem k'awusiri
K'o sacha obi nke nmehie;
Ogbugba-ndu nka gosiri
Amar'ebigh-ebi nk'igwe.
 
Stanza 6
Ihu-n'anya jur'iko nka,
K'ora nua manya nso ahu;
Nanunu ya n'ogbo nile,
Necheta oge onwu nkem.” Amen.
 
 
Abu 121
 
Stanza 1
Jisus, dut'ayi n'oriri-I,
Wer'ezi nri nenye ndu
Nazu nkpur'obi nile.
 
Stanza 2
Mgb'ayi gbur'ikpere nwayo,
Me k'ayi mar'ir'uto-Gi,
Gosi ayi ihu-n'anya.
 
Stanza 3
Mgb'ayi nelekwas'obe-Gi,
Nakwar'uzo-nmehie-ayi,
Me k'uju-ayi gho onu.
 
Stanza 4
Mgb'ayi nanu manya di nso,
Ih'ama nk'obara-Gi,
Nye ayi ihu-n'anya-Gi.
 
Stanza 5
Dor'ayi bia n'akuku-Gi
Miri-ngwopu si eru,
Zobe nmehi'ayi n'eb'ahu.
 
Stanza 6
Topu ayi n'agbu nke njo,
K'okwukwe-nt'ayi ba uba,
Nwat'ru Chukwu, ny'ayi udo.
 
Stanza 7
Wer'aka-I amapuru
Dur'ayi ga n'ir'och'eze-I,
N'ala ihe nke ka nma. Amen.
 
 
Abu 122
 
Stanza 1
Nri nenye ndu nagum,
Jisus, burum manna;
Miri ndu, waputa
Na nkume ka m'we nua.
 
Stanza 2
Achich'anyawara,
Gi gbo nkpa ndum nile;
K'esi azu obi
Nazum, ka m'ghar'inwu.
 
Stanza 3
Gi, osisi nke ndu,
Ka m'mara uto-Gi;
Kenyem ohu na ndu-I,
K”ihu-n'anya j'obim.
 
Stanza 4
Uzo njo m'gafere
Site namgb'amurum;
Nazum, Nri Chineke:
Nye'ak, Nwa nke madu.
 
Stanza 5
N'ihi na ozara
Di n'iru n'uzo nkem;
Miri ndu, waputa
Nimem mgb'ebigh-ebi.
Amen. 
 
 
Abu 123
 
Stanza 1
“Rue mgb'O gabia!”-K'okwu nka
Nodu nim'obi nile;
K'ayi wer'ihe-Ya nahu
Na nw'oge nta foduru;
K'ayi cheta na el'igwe
Nechere “Rue mgb'O gabi.”
 
Stanza 2
Mgbe ndi-ayi ike gwuru
Bara n'iz'ike n'elu,
Ayi neche n'uwa b'efu,
Onu nke ndu nagafe?
Ka ntamu nile dajua,
Nka gagwusi “Mgb'O gabia.”
 
Stanza 3
Og'uwa nemegid'ayi,
Nsogbu-ayi dikar'ukwu?
Ihe-ogbugba nk'obe,
Ihe si n'uwa b'efu,
Onwu, n'ili, n'ochichi,
Kwue nwayo “Rue mgb'O gabia.”
 
Stanza 4
Le, iror'ihu-n'anya;
Nua manya, nyaw'achicha;
Ihe-ncheta-Onye-nw'ayi
Gakpobat'ayi n'el'igwe;
Ndi si n'uwa, n'otuto,
Kewara “Rue mgb'O gabia.” Amen.  
 
 
Abu 124
 
Stanza 1
Icheta ihu-n'anya Kraist,
Ayi nwer'oriri nso,
Ebe obi di um'ala
Nwere nkpobata-ya.
 
Stanza 2
N'okwukwe ayi ji nri nke ndu
Nazu nkpur'obi-ayi;
Iko negosi obara
Nk'awusiri ayi.
 
Stanza 3
Ebube nk'ihu-n'anya-Ya
Bu abu-ayi ugbu a;
N'okwukwe k'ayi nele anya
Oriri nk'el'igwe. Amen.  
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 98 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*