Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

 
Abu 194
 
Stanza 1
Dik'agu miri si agu
Nn'ele achur'achu,
Otu a k'obim nacho I, Chuku,
N'amara-I nenye ndu.
 
Stanza 2
Akpiri Gi akpowom nku,
Chineke nke di ndu;
Ole mgbe m'gahu iru-Gi,
Ony'ebube di nso?
 
Stanza 3
Chuku nk'ikem, rue ole mgbe
Ka m'gadi ner'uju,
Dika ony'arapuru nye
N'ochi nk'onye-nkpagbum?
 
Stanza 4
Gini negbu gi ngbu, obim?
Nwere olil'anya!
I gabu otuto Chuku-I,
Iyi ndu-gi ngbe dum. 
 
 
Abu 195
 
Stanza 1
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi;
M'o buru kwa obe
Nke bulirim,
Abum nile gabu,
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi.
 
Stanza 2
Ma m'di ka ony'ije
K'anwu dara;
Che isi na nkume,
Nezu ike;
Ma nime nrom nile,
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi.
 
Stanza 3
K'uzo yi ebube 
Neru n'igwe;
Onyinye-Gi nile
Bu amara;
Ndi-m'ozi fem aka,
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi.
 
Stanza 4
K'echichem tobe Gi mgbe m'tetara;
Site n'ihe-nwutam
M'gedo Bet-el;
Nime ahuhu nkem,
Chukum, ka m'no nso Gi,
Nodu nso Gi.
 
Stanza 5
Ma m’geji nku onu
Felie n’elu;
Anwu na kpakpando
Ka m’gechefu;
M’abum nile gabu,
Chukwum, ka m’no nso Gi,
Nodu nso Gi. Amen.
 
 
Abu 196
 
Stanza 1
Jisus nakpo ayi! n'ebili
Nke osimiri ndu-ayi,
Olu-Ya nada kw'ubochi,
Si, “Gi, onye nkem, nesom!”
 
Stanza 2
Otu ndi-ozi nuru ya 
N'uso miri Galili;
Ha rapuru ihe nile
N'ihi ezi aha-Ya.
 
Stanza 3
Jisus nakpo ayi k'ayi rapu
Aku nk'uwa efu nka,
N'arusi dum nejide ayi,
Nasi, “Hukarim n'anya!”
 
Stanza 4
Nim'onu, ma nim'ahuhu,
Nim'olu, ma n'iz'ike,
O nakpo ayi, si, “Onye nkem,
Hum n'anya kar'ihe ndia!”
 
Stanza 5
Jisus nakpo ayi! n'ebere-I
Me k'ayi nuru olu-Gi,
K'ayi nye obi-ayi n'ozi-Gi,
Hu kwa I n'anya karisia. Amen. 
 
 
 
Abu 197
 
Stanza 1
Jisos abum nke-I, anuwom olu-I
O korom ihu-n'anya-I
M'anamacho ka m'site n'okwukwe 
Nabiaru nso Gi kari.
 
Chorus 
Dorom bia nso, bia nso Gi kari,
N'obe ebe I nwuru;
Dorom bia nso kari, dorom Onye-nw'ayi,
N'akuku-Gi di ngozi
 
Stanza 2
Me ka m'di nso ka m'nalu olu-Gi,
Site n'amara nso-Gi 
K'obim wer'olil'anya n'elu,
K'ochicho-Gi buru nkem.
 
Stanza 3
Og'ahu juru n'onu zur'oke,
Mgbe m'no n'iru och'eze-I
Mgbe m'kpo is'ala n'ekpera Chukum,
We gwa I okwu dik'Eyim.
 
Stanza 4
Omimi ihu-n'anya Gi di kwa
Nke m'napugh'ima n'ebe a;
Oke onu di nke m'napugh inwe,
Rue mgbe m'gez'ike na Gi. 
 
 
Abu 198
 
Stanza 1
Achorom ka m'yie Jisus,
N'obi ume-ala;
O digh aj'okwu o bula
Si n'onu-Ya puta.
 
Stanza 2
Achorom ka m'yie Jisus,
N'ekpere mgbe nile;
Nani Ya nano n'el'ugwu
Zute Nna n'eb'ahu.
 
Stanza 3
Achorom ka m'yie Jisus,
O digh oge m'huru
N'O rapuru obi'oma-Ya 
Mgbe anesogbu Ya.
 
Stanza 4
Achorom ka m'yie Jisus,
Neme nma mgbe nile;
Ka ewe kwue banyerem, si,
“O mere ike-ya!”
 
Stanza 5
Achorom ka m'yie Jisus,
Nke gwara ora, si,
“Kwenu k'umu-nta biakutem!”-
Agameje za Ya.
 
Stanza 6
Ma eyighm Jisus ma-oli,
K'ony'o bula gahu!
Jisus, ziterem amara-I,
We mem ka m'di ka Gi! Amen. 
 
Abu 199
 
Stanza 1
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum
Nna nk'amara;
O digh olu ka nke-I
Genyem udo.
 
Chorus
Nkpa-Gi nakpam, o nakpam,
O nakpam mgbe nile;
Onye-nzoputam, goziem!
Abiakutem Gi.
 
Stanza 2
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum,
Nanonyerem!
Ike onwunw'ada
Mgbe Gi no nso.
 
Stanza 3
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum,
N'onu, n'ufu;
Me ngwa bia binyerem,
Ndu gadi nma.
 
Stanza 4
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum,
Zim ochicho-I;
Ka nkwa-Gi nar'uba
Mezue nimem.
 
Stanza 5
Nkpa-Gi nakpam mgbe dum,
Onye di Nso!
Mem onye-Gi n'ezie,
Nwa di ngozi! Amen. 
 
 
Abu 200
 
Stanza 1
Ndi di'ocha nwe ngozi,
Ha gahu Chineke:
Ha mara ih'omimi-Ya,
Kraist nebi n'obi-ha.
 
Stanza 2
Jisus si n'elu bia
K'O nye ayi ndu n'udo,
We binyere ayi k'ogbenye,
Ih'atu n'Eze-ayi.
 
Stanza 3
Obi di um'ala
K'O nenye onwe-Ya;
O roput'obi di ocha
K'o bur'och'eze-Ya.
 
Stanza 4
Ayi nacho iru-Gi,
Nna, nye ayi ngozi nka:
Obi um'ala, di kw'ocha,
Ulo-nso kwesiri I!
Amen. 
 
 
Abu 201
 
Stanza 1
Apughm iwezuga Gi,
Enyi ndi fur'efu!
I ji obara gbatam
N'oke onu-ahia;
Ezi'omumue-I, ngbahara-I,
N'obara-Gi gabu
Olil'anyam na nkasim,
Otutom n'agugom.
 
Stanza 2
Apughm iwezuga Gi,
Guzo nani n'onwem;
Enweghm ike n'idi-nma,
M'obu amam-ihe;
Ma Gi, Onye-nzoputam,
Bu ihe nile nkem;
Ike nim'adigh-ike
Diri ndi dabere I!
 
Stanza 3
Apughm iwezuga Gi!
Enyi ozo amagh 
Ochicho di ngbu nk'obi,
Ikwuputa nkpa-ya.
Ony'ozo apugh iba
N'ebe-nzuko nk'obim,
Nye ya ndaju na nkasi,
Onye-nwem, m'obugh Gi!
 
Stanza 4
Apughm iwezuga Gi,
Aro nagabiga;
O digh anya mgbe 'gefe
Miri nk'onwu nanim.
Ma I gagh-agbanarim:
M'ebili maghari,
Amawom n'I gano nsom,
Nagwam, si, “O bu Mu!” Amen. 
 
 
Abu 202
 
Stanza 1
Jisus, Onye-nwem, Chinekem,
Nur'olum mgbe m'kpokuru Gi;
Si n'eb'obibi-Gi n'elu
 
Wukwasim aku amara-I.
Onye-nwem, Gi ka m'ganeto,
Mem ka m'hu Gi n'anya kari!
 
Stanza 2
Jisus, achoghm Gi n'oge mbu,
Ahughm Gi n'anya k'I si cho!
M'gesi ana to ude-Gi,
 
Ima-nma n'ebube Aha-I?
Onye-nwem, Gi ka m'ganeto,
Mem ka m'hu Gi n'anya kari!
 
Stanza 3
Jisus, gini di nim'obim,
Na I ji hum n'anya otu a?
Onu I nyerem di ukwu
 
Ka'echiche n'olil'anya.
Onye-nwem, Gi ka m'ganeto,
Mem ka m'hu Gi n'anya kari!
 
 
Stanza 4
Jisus, Gi ka m'ganabuku,
O bu Gi nwe obim n'uchem;
Arum n'ihem nile bu nke-I;
 
Onye-nzoputam, Gi bu nkem!
Onye-nwem, Gi ka m'ganeto,
Mem ka m'hu Gi n'anya kari! Amen. 
 
 
Abu 203
 
Stanza 1
Anuwom banyere ngozi
Nk'I nenye ora n'efu;
Miri-ngozi netute ndu-
Biko, kwe k'o zokwasim,
Zokwasim!
 
Stanza 2
Agabigalam, Nn'amara!
N'ezie nmehie di n'obim;
I pur'irapum, ma kama
K'ebere-gi biakwasim,
Biakwasim!
 
Stanza 3
Onye-nwem, agabigalam!
Ka m'jide, ma Hu I n'anya;
Anamacho amara-GI,
N'obibia-Gi kpom oku,
Kpom oku!
 
Stanza 4
Agabigalam, Mo d'ike!
Gi nagwo ndi kpur'isi;
Ony'ama olu nke Jisus,
Wer'ike-Gi gwam okwu,
Gwam okwu!
 
Stanza 5
Ihu-n'anya nenwegh ngbanwe!
Obara di ok'onu!
Amara di n'ebe nile!
Nimem, biko, bulie ha,
Bulie ha! Amen. 
 
 
Abu 204
 
Stanza 1
Jisus, echiche banyere I
Nenye uto n'obi;
Ma ihu iru-I ka uto,
N'iz'ike na nso Gi.
 
Stanza 2
O nwegh onu nke pur'iko,
Echiche amagh kwa,
Aha kariri nke-I n'uto,
Onye-nzoput'uwa!
 
Stanza 3
Olil'anya ndi nakwa njo!
Onu ndi di nwayo!
Ndi dar'ada nenwe nzota,
Ndi nacho I nwe ngozi.
 
Stanza 4
Ma ndi chotara Ya? madu
Apugh ikowa ya!
Ihu-n'anya-Ya, ih'o bu
Nani ndi-Ya mara.
 
Stanza 5
Jisus, nani onu nke-ayi!
I gabu ugw'olu;
Bur'inya-isi-ayi ugbu a,
Na mgbe ebigh-ebi! Amen. 
 
 
Abu 205
 
Stanza 1
Chukwu, nyocham, nwa omumem,
Ka ndum puta ihe
K'o si di n'anya-nnyocha-Gi:
Me ka m'h'uzom nile.
 
Stanza 2
Nyocha uchem, mata obim,
Nani Gi mazuru;
Me k'ih'omimi nke di ya
Puta ihe n'irum.
 
Stanza 3
K'ihe nwuba n'ebe-nzuzo,
Ebe agu njo di;
Met'ako-nuchem k'o we so
Nmehie nile oyi.
 
Stanza 4
Nyo echichem, bu is'iyi
Nke omumem nile;
Im'ulo ebe ih'ure
Nabu eze n'obi.
 
Stanza 5
K'anya-I, nke di k'oku-nnucha,
Nyocha ebe nile,
M'we da n'iru Gi n'ikp'azu
Site n'amara-Gi.
 
Stanza 6
Otu a ka m'gamazu ihe
M'mara nwanti ugbu a-
Na nani Chukwu nime Kraist
Bu ok'ihu-n'anya! Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 69 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*