Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 221
 
Stanza 1
Ony'ogu Kraist, bilie
Yiri ih'agha-gi;
D'ike n'ike Chukwu nenye 
Site n'Okpara-Ya
 
Stanza 2
D'ike nim'Onye-nw'ayi,
Nim'ike uku-Ya;
Onye tukwasiri Y'obi
Gabu onye-nmeri
 
Stanza 3
Guzo kwa n'ike-Ya
Yikwas'ike-Ya dum;
Chilie ih'agha nke Chukwu
Guzogide nd'iro.
 
Stanza 4
K'ih'agha-gi di ocha
Neche ya nche mgbe dum;
Naga n'iru Ony'isi-gi,
Nekpe kwa ekpere.
 
Stanza 5
Si n'ike ba n'ike,
Lus'Ekwensu ogu;
Zoda ike ochichiri,
Buru onye-nmeri.
 
Stanza 6
Mgb'i mesir'ihe dum 
Mgbe ogu-gi gagwu,
I gemeri nani na Kraist,
Zue oke n'ikp'azu. Amen.
 
 
Abu 222
 
Stanza 1
Gaba, ndi-agha Kraist,
Dika n'ije ogu;
Obe Jisus buru
Naga n'ir'unu.
Kraist b'Ony'isi agha
Megide nd'iro;
Gaba n'ogbo-agha,
Legide Y'anya!
 
Chorus 
Gaba, ndi-agha Kraist,
Dika n'ije'ogu;
Obe Jisus buru
Naga n'ir'unu.
 
Stanza 2
N'ih'ama nke nmeri
Ekwensu nada;
Gaba, ndi-agha Kraist,
Ganu na nmeri!
Ala-mo me nkpatu
N'iti-nkpu onu;
Welie olu-unu,
K'abu da uda!
 
Stanza 3
Nzuko Chukwu yiri
Usu ndi-agha;
Ayi neso nzo-ukwu.
Nke ndi nso Zoro.
Ayi enwegh nkewa:
Otu olil'anya,
Ot'ihu-n'anya!
 
Stanza 4
Och'eze gebibi,
Al'eze gada;
Ma Nzuko nke Jisus
Geguzos'ike.
On'uzo nke onwu
Aghagh-aka Ya;
Nkwa nkw Kraist diri ayi,
O gemezu ya!
 
Stanza 5
Gaba, madu nile,
Soro n'usu-ayi;
K'olu-ayi jik'onu
N'abu nke nmeri,
Otuto nsopuru,
Diri Kraist, b'Eze;
Ndi no n'uwa, n'igwe,
Nabu nkamgbe nile dum! 
 
Abu 223
 
Stanza 1
Onye diri Jisus,
Onye gef'Eze?
Onye genye aka
Kpota ndi ozo?
Onye garap'uwa,
Che nd'iro iru?
Onye diri Jisus
N'yere Y'ozi?
 
Chorus
Site n'olu'ebere,
N'amara-I di nso,
Ayi nadiri Jisus:
Jisus, ayi bu nke-I!
 
Stanza 2
O bugh n'ih'otuto
M'ob'okpu-eze,
K'ayi ji bata n'agha,
Nab'abu ogu;
Ma n'ihu-n'anya
O ji nwuru ayi:
Onye Jisus kporo
Aghagh iso Ya.
 
Site n'ihu-n'anya,
N'amara-I di nso,
Ayi nadiri Jisus;
Jisus, ayi bu nke-I!
 
Stanza 3
JIsus, o bugh ego
I ji gbaput'ayi,
Kama obara-ndu,
Ibu okp'eze-I.
Were ngozi mejue
Ndi nabiakute I;
Gi mere k'ayi kwere,
Me k'ayi pua n'oru.
 
Site na ngbputa-I,
N'amara-I di nso,
Ayi nadiri Jisus:
Jisus, ayi bu nke-I!
 
Stanza 4
Ogu gesi ike,
Nd'iro geri nne,
Ma h'apugh imeri
Ndi-agha nk'Eze.
Nmeri di n'okpuru
Okoloto-Ya;
Ayi aghagh imeri
N'ezi-okwu-Ya.
 
Onu k'ayi ji bilie;
N'amara-I di nso,
Ayi nadiri Jisus:
Jisus, ayi bu nke-I!
 
Stanza 5
Ibu ndi-agha-Ya
K'aroputar'ayi,
Ndi Ony'isi agha
Tukwasir'obi;
K'ike ghar'igwu ayi
N'ilu-ogu-Ya;
Ayi ganu olu-Ya,
Ayi geme dinkpa!
 
Jisus, I gedeb'ayi
N'amara-I di nso!
Ayi gadiri Jisus:
Jisus, nke-I mgbe dum! Amen. 
 
 
Abu 224
 
Stanza 1
Guzo, guzoro Jisus,
Ndi-agha nke obe!
Bulie okoloto-Ya,
K'o ghar'ihu iyi.
Si na nmeri rue nmeri
O gedu ndi'agha-Ya;
K'O we kpochapu nd'iro,
Gho Ony'isi n'ezie.
 
Stanza 2
Guzo, guzoro Jisus!
Nuru uda opi,
Pua n'ok'ogu n'ubochi
Nke otuto-Ya nka.
Unu ndi-dike, so Ya
Imegide nd'iro;
Ebe ih'ize-ndu di
K'ike-unu puta!
 
Stanza 3
Guzo, guzoro Jisus,
Nani n'ike nke-Ya!
Atukwasila obi
N'ike nk'anu-aru.
Yir'ih'agha Chineke,
Neche nche n'ekpere;
Eb'olu di m'ob'egwu,
Aghala ino ya!
 
Stanza 4
Guzo, guzoro Jisus!
Ogu gadi nw'oge;
Ta k'uzu-agha natu,
Echi b'abu nmeri
Onye nemeri emeri
Genwe okpu nke ndu;
O gesso Ez'otuto
Bur'ez'ebigh-ebi! Amen.
 
Abu 225
 
Stanza 1
Ndi Chineke, bilie!
Rapu ih'efu dum,
Were obi, n'ike, n'ume,
Nef'Eze ndi-eze.
 
Stanza 2
Ndi Chineke, bilie,
Al'eze-Ya n'odu;
Weta uboch'ihu-n'anya,
Chup'abali nke njo.
 
Stanza 3
Ndi Chineke, bilie!
Nzukob Kraist nechere;
Olu-Ya dikari ukwu:
Bilie, me k'O d'ike!
 
Stanza 4
Bulite obe Kraist!
Soro nzo-ukwu-Ya;
Dik'umu-nne Nwa nke madu,
Ndi Chineke, bilie! Amen. 
 
Abu 226
 
 
Stanza 1
Onye Kraist achol'ura,
Nur'olu Onye-nzota-I;
I no n'etiti nd'iro:
“Che nche, kpe.”
 
Stanza 2
Nd'isi na nd'ike na njo
Nachiko ndi-agha-ha,
Nechere mgb'I nogh na nche:
“Che nche, kpe.”
 
Stanza 3
Ke ihe-agha-i nk'igwe,
Neyi ya oge nile;
Ekwensu niche anwu:
“Che nche, kpe.”
 
Stanza 4
Get nti olu ndi-nmeri;
Ha nele ayi n'ogu-ayi;
Ha ji otu olu si,
“Che nche, kpe.”
 
Stanza 5
Nke kasi, nur'olu Kraist,
Onye I huru n'anya;
Zobe okwu-Ya n'obi-i:
“Che nche, kpe.”
 
Stanza 6
Che, dika na nani ya
Genye i nmeri n'ogu-gi;
Kpe, k'ezidat'iye'aka:
“Che nche, kpe.” Amen.
 
 
Abu 227
 
Stanza 1
Chineke bu Ota-i,
N'oke ugw'olu-gi;
Ike-Ya akawo:
Ike-i di nime Ya.
 
Chorus
O bu Chukwu nasi,
Gi atula egwu!
QWelie isi-i, nuria
N'Onye-nwe-i, Kraist Jisus.
 
Stanza 2
Gi atula egwu!
O nuwo akwa-gi;
Miri nke okwu-Ya
Gatute nkpur'obi-i.
 
Stanza 3
Gi atula egwu!
O ganonyere gi
Inyere gi aka;
O geme k'i d'ike.
 
Stanza 4
Ndi-Ya, atul'egwu!
Onye-nw'unu nabia
K'O kpughe otuto,
Kur'unu la n'igwe. Amen.
 
 
Abu 228
 
Stanza 1
Wer'amara-Gi nonyer'ayi,
Onye-nw'ayi, mgbe nile,
K'ayi ghar'inye njo onodu,
Ghar'inye Gi nwuta.
 
Stanza 2
Were okwu-Gi nonyer'ayi,
Ony'ayi huru n'anya;
Ny'ebere n'inye'aka ebe a,
K'ayi binyere I n'igwe.
 
Stanza 3
Wer'ir'uto-Gi nonyer'ayi,
Ihe namur'ora;
K'ezi okwu-Gi cheb'uzo-ayi,
K'ayi ghar'ida n'ala.
 
Stanza 4
Were ngozi-Gi nonyer'ayi,
Eze nenye udo;
K'amara n'ike ju mo-ayi,
K'okwukwe ba uba.
 
Stanza 5
Dik'Ota ukwu nonyer'ayi,
Ony'isi ndi-agha;
K'uwa ghara imeri ayi,
K'ayi ghar'igbalaga.
 
Stanza 6
Wer' ihu-n'anya-I nonyer'ayi,
Bur'Onye-nzoput'ayi;
N'oge nkpa k'ayi mat'inye-aka-I,
Natukwasi I obi. Amen. 
 
Abu 229
 
Stanza 1
Abala n'onwunwa: nka gabu nmehie;
Nmeri o bula neweta nke-ozo;
Lua ogu ka nwoke, merie agu-njo;
Nele anya: O gedubiga i.
 
 Chorus
Rio Kraist k'O nonyere gi,
Gba gi ume, chebe gi;
O genyere gi aka,
O gedubiga gi.
 
Stanza 2
Zere ajo enyi, n'okwu joro njo;
Sopur'aha nke Nna, ekwulula ya;
Nwe obi oma, uche n'ezi-okwu,
Nele Jisus anya: O gedubiga i.
 
Stanza 3
Onye-nmeri ka Nna geny'ok[pu-eze;
Site n'okwukwe ayi genwe nmeri;
Onye-nzoput'ayi genye ayi ik'ohu;
Nele Jisus anya: O gedubiga i. Amen. 
 
Abu 230
 
Stanza 1
Egwu natu gi n'ony'iro gemeri?
Ochichiri gbachiri nime, n'ezi?
Meghe ngbachi window, meghepu uzo,
K'ihe ngozi nwubata.
 
Chorus
K'ihe ngozi nwubata!
K'ihe ngozi nwubata!
Meghe ngbachi window, meghepu uzo,
K'ihe ngozi nwubata!
 
Stanza 2
Okwukwe-i n'uzo nke Kraist naju oyi?
Chineke no n'elu azagh ekpere-i?
Meghe ngbachi window, meghepu uzo,
K'ihe ngozi nwubata.
 
Stanza 3
I geji onu naga n'uzo nk'igwe?
Narap'ochichiri, nebi nim'ihe?
Meghe ngbachi window, meghepu uzo,
K'ihe ngozi nwubata. Amen. 
 
Abu 231
 
Stanza 1
Nuria n'Onye-nw'ayi! k'ebere-ya tute!
O topur'agbu ndi-oru;
O gbaputar'ayi: gini k'ayi gat'ujo
Mgbe Jisus bur'ayi ihe dum?
 
Chorus
Ma Chukwu dir'ayi, ma Chukwu dir'ayi,
Ma Chukwu dir'ayi, onye ge megid'ayi?
O b'onye?
Onye gemegid'ayi, megid'ayi?
 
Stanza 2
D'ike n'Onye-nw-ayi! nanuri n'ike-Ya,
Neme Okwu-Ya kw'ubochi;
Mgb'ike njo nabia, no s'ike n'ezi'okwu:
O gab'Onye-nkwagide-ayi.
 
Stanza 3
Kwere Okwu-Ya-nkwa-Ya nile b'ezie;
Nime Kraist ha bu “e n'amen”;
M'uwa gabiga, ha gadi mgbe nile,
Edewo ya otut'ugbo.
 
Stanza 4
Kwe k'O chebe gi! nogide nime Ya!
Nk'ahu bu ndu ebigh-ebi;
Ipunara Ya obi nenwegh ike-
O digh onye pur'ime ya! Amen. 
 
Abu 232
 
Stanza 1
B'uzo cho, o bugh ih'uwa,
Onu n'aku nke nagafe;
M'ihu-n'anya nenwegh atu,
Chonu nka!
 
Stanza 2
Achota otuto uwa,
Ochichio nke nabagh n'ihe;
Kama, cho nkpa obi,
Chonu nka!
 
Stanza 3
Chi ngozi n'udo Chineke-
Inwe ndia b'inwe ihe dum!
Bia, nekwuputa njo-unu;
Chonu Ya!
 
Stanza 4
Chonu Ya, k'O gbahar'unu,
Me unu ndi-nketa igwe;
Werenu ndu-unu nye Ya:
Chonu nka!
 
Stanza 5
Cho k'unu di ocha na nso
Dika Ya, n'obi um'ala;
Tinye nd'unu n'olu nke-Ya:
Chonu nka!
 
Stanza 6
Ch'obibia nke al'eze-Ya;
Chonu k'azoputa madu-
K'akpobata ha nye Jisus:
Chonu nka!
 
Stanza 7
Chonu nka, nanwa nkwa ike-Ya;
O d'ike, negbo nkpa nile;
Ih'igwe-nadabere Ya-
Chonu ha! Amen. 
 
Abu 233
 
Stanza 1
Wer'ike-i dum gba ngba oma;
Kraist bu ezi-okwu-i n'ike-i;
Jide ndu, o gab'onu-gi
N'okpu-eze-i ebigh-ebi.
 
Stanza 2
Gba os'oma n'amara-Ya;
Welie anya-I, cho iru-Ya;
Ndu, n'uzo-Ya, di n'iru gi;
Kraist b'uzo-gi, n'ugw'olu-gi.
 
Stanza 3
Rapu nchegbu, dabere Ya:
Ebere-Ya negbo nkpa-gi;
Tukwasi Ya obi-i, we hu
Na Kraist bu ndu, n'ihu-n'anya.
 
Stanza 4
Atula egwu, O no nso;
O nwegh ngbanwe, n'i di Ya nkpa;
Kwere nani na i gahu
Na Kraist buru g'ihe nile. Amen. 
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 39 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*