Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 236

Stanza 1
Umu, je kwuputa Jisus,
K'O si nwu izoput'ayi;
K'O sin ye ihe-ngbaputa
Iji topu ayi na njo.

Chorus
E, ayi geje kwusa Jisus,
Onye di ocha, di nwayo, bu Jisus;
E, ayi geje kwusa Jisus,
Nke nwuru n'ihi ayi.

Stanza 2
Kwusa ndu-Ya di um'ala,
Kowa olu oma-Ya;
Kwusa ozizi-Ya di nso,
N'oku uto nk'O nakpo.

Stanza 3
Ko akuko di ebube
K'O si nwu na Kalvari;
Akpogburi n'ihi njo-ayi
Eze nke ndu n'otuto.

Stanza 4
Kosara umu-nne-unu,
N'ibe, n'enyi-unu dum;
Umu, gwarita onw'unu:
Jisus hur'ayi dum n'anya! Amen.

Abu 237

Stanza 1
Gab'olu! gab'olu! ayi bu ndi Chineke;
K'ayi sor'uzo nke Onye-nw'ayi zoro ukwu.
Ndum-odu-Ya gabu ihe nagb'ayi ume;
K'ayi jis'ike n'ilu nk'O si ayi lua!

Chorus
Nal'olu! . . . nal'olu!
Nal'olu! . . . nal'olu!
Nel'anya! . . . neche nche!
Nal'olu rue mgbe Kraist gabia!

Stanza 2
Gab'olu! gab'olu! k'anenye ndi'agu nri,
K'edur'ony'ike gwuru ga na miri ndu;
Inya-isi-ayi gabu n'obe nke Jisus,
M'ayi nekwusa, si na “nzoputa b'onyinye!”

Stanza 3
Gab'olu! gab'olu! olu diri ora;
Al'eze nk'ochichiri na nmehie gada.
Agebulite Aha Jehova elu;
N'ok'olu k'agabu: “Nzoputa b'onyinye!”

Stanza 4
Gab'olu! gab'olu! n'ike nke Onye-nw'ayi;
Okp'eze n'uwe ocha gab'ugw'olu-ayi.
Mgb'ayi na ndi-nzuko Kraist nile gebikota,
Ayi gesso ha neti, “Nzoputa b'onyine!” Amen.


Abu 238

Stanza 1
Tukwasi Chukwu-i obi!
Ga n'iru! ga n'iru!
Jidesie nkwa-Ya ike,
Ga n'iru!

Ajula aha nso-Ya,
Ma o weta ihere;
Nagbasa ude nke-Ya,
Ga n'iru!

Stanza 2
O kpotawo gi n'olu?
Ga n'iru! ga n'iru!
Jere Ya ozi ugbu a,
Ga n'iru!

Nefe Ya n'ihu-n'anya,
Nadabere'ike ya
Neguzosike mgbe dum,
Ga n'iru!

Stanza 3
O nyewo i nkpuru oma?
Ga n'iru! ga n'iru!
Kua, i gaghota ozo;
Ga n'iru!

Je n'on'uzo Onye-nwe-i,
Nechere Ya n'eb'ahu;
O ganu, za ekpere-i;
Ga n'iru!

Stanza 4
O siwo n'olu ebie?
Ga n'iru! ga n'iru!
Wer'egwu nso nefe Ya,
Ga n'iru!

Kraist bu oke-i na ike-i,
O bu Nr'igwe n'uzo-gi,
O geduba i n'otuto:
Ga n'iru!

Stanza 5
Na nwa mgbe ntakiri nka,
Ga n'iru! ga n'iru!
N'uzo-i nile kwere Ya,
Ga n'iru!

K'uche-Ya di nime gi;
K'ochicho-Ya nato gi;
Nime ndu n'ipu-n'oru,
Ga n'iru? Amen.
 

Abu 239

Stanza 1
Nagafe dika kpakpando ututu,
Nk'ihe-ha furu mgb'anyanwu wara;
Otu a k'ayi gesi n'ol'uwa nka la;
Nani n'olu-ayi k'ageji chet'ayi.

Chorus
Nani n'olu-ayi, nani n'olu-ayi,
Nani n'olu-ayi k'ageji chet'ayi.
Otu a k'ayi gesi n'ol'uwa nka la;
Nani n'olu-ayi k'ageji chet'ayi.

Stanza 2
Agacho ayi ma nd'ozo ganochi ayi.
Naghoro nkpuru n'ubi ayi kuru?
E, ma ndi naku nkpuru gagwu n'olu:
Ihe-ncheta-ha gabu olu-ha.

Stanza 3
Nani ezi-okwu ayi kwuru mgb'ayi di ndu,
Nani nkpuru ayi kuru n'uwa nka:
Ndia gadigide mgb'echefusiri ayi:
Nkpuru-owuwe-ubi, n'olu-ayi.

Stanza 4
Mgbe Jisus gaguko ndi nke-Ya onu,
Mgb'ayi gekpu okpu-eze nk'ok'onu;
Mgb'ahu k'agecheta ezi nd'oru-Ya,
Ha nile, site n'olu ha luru. Amen.


Abu 240

Stanza 1
Jisus si k'ayi wer'ez'ihe nenwu,
Dik'oriona nenwu nim'abali.
N'uwa ochichi nka ayi aghagh inwu,
Gi no n'akuku-gi, mu no na nkem!

Stanza 2
Jisus si k'ayi bur'uzo nwuru Ya;
O nahu, mata kwa, m'oku-ayi nanyu.
O si n'igwe nele, k'O hu ayi nenwu:
Gi no n'akuku-gi, mu no na nkem!

Stanza 3
Jisus si k'ayi nenwu gburugburu;
Ochicho d'ich'iche nagba n'uwa nka-
Njo, na nkpa, n'ahuhu; ayi aghagh inwu,
Gi no n'akuku-gi, mu na nkem! Amen.

Abu 241- Ndi kwesiri ntukwas’obi mbge nile,

True- hearted, whole-hearted.

Verse 1
Eze! ayi gabu site n’amara-I;
N’okpur’okoloto-I ebulir’elu,
N’ike-Gi ayi galuru Gi ogu.

Kọrọs:-

Tienu nkpu agha, ekpuchila onu!
Abu onu nk’obi-ayi ji nuria:
Ndi kwesiri ntukwas’obi mgbe nile,
Eze! ayi gabu site n’amara-I!

Verse 2

Ndi kwesiri ntukwas’obi mgbe nile!
Ayi gerub’isi nye Ez’otuto;
Ijis’ike n’ihu-n’anya, n’ina-nti,
Ayi geji ok’onu weta ugbu a!

Verse 3

Ndi kwesiri ntukwas’obi mgbe nile!
Onye nzọputa, i mar’adigh’ike-ayi;
Obi-anyi juru n’aghuho na nmehie
Sachapu ha n’ihi otuto-Gi.

Verse 4

Ndi kwesiri ntukwas’obi mgbe nile!
Kraist, nani Gi gabu Eze n’ike!
Nuche-anyi, Gi genwe nmeri-
Ha bu nani nke-Gi mgb’ebigh-ebi.Amen.


Abu 242
I love, I love my Master

Ahurum Jisos n'anya,
Enweghm onwem ozo!
O bu Onye-ngbaputam;
O kwur'ugwo n'isim.

M'gagh-arapu ife Ya,
O di'uro, di ngozi;
Na mgbe ike-ogwugwu
O nenye iz'ike.

Stanza 3
O wusir'obara-Ya,
K'O gbaputam n'oru,
N'itopu agbu nile
Nke njo, n'inwe-onwem.

Stanza 4
O rotaram ka m'fe Ya,
Nyem ike ka m'rota
Inwe-onwem di ngozi,
Nke m'nagagh-atufu.

Stanza 5
Achoghm ife nna abua,
Nani Ya ka m'gefe!
Bu Onye hurum n'anya,
Nye onwe-Ya n'ihim.

Stanza 6
Na nsopuru na n'onu
Abum gabu mgbe dum:
Ahurum Jisos n'anya,
Enweghm onwem ozo! Amen.

Abu 244

Stanza 1
Nna, Nke si n'ulo-aku-Gi
Nawukwasi ayi onynye,
Nye ayi ike k'ayi we were
Onyinye-Gi n'uz'oma.

Stanza 2
K'oge iz'ike di ocha,
K'ayi jide onw'ayi namgb'onu;
K'ayi nwe aku n'uzo di nso,
Aru n'obi zur'oke.

Stanza 3
Wepu, na mba nka na mba dum,
Ihe nakpata odida;
Tinyua oku nke onwunwa;
Chughachi nd'iro-I azu.

Stanza 4
 Nonyer'ayi, neny'ayi ike-Gi,
K'ayi wer'ike nadigh-anwu
Lugide nd'iro nke madu,
Guzos'ike nim'ogu.

Stanza 5
Ochi-agha-ayi mgbe nile,
Nedu ayi k'ayi nalus'ike;
Ka Nzuko-Gi zoput'uwa;
Ny'ayi ike n'amam-ihe.

Stanza 6
Nna, Nke choro we choput'ayi;
Okpara, Nke hur'ayi n'anya;
Mo Nso, Nke bi nim'obi-ayi;
Ato nim'otu, nuru. Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 90 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*