Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 245 – Ekpere b’ochicho obi,
Prayer I the soul’s sincere desire

Verse 1
Ekpere b’ochicho obi,
Nk’ekwuru, m’ob’ekwugh;
Nkpatu nk’oku zoro eze
Nke nenwu nim’obi

Verse 2
Ekpere b’ibu I’ude,
Nwusi nk’anya-miri,
Iweli-anya elu, mgbe
Nani Chukwu no nso.

Verse 3
Ekpepre bu okwu ka nfe
Nk’onu nwata nekwu;
O bu olu ka no neru
Chineke n’el’igwe.

Verse 4
Ekpere bu ike nke ndu
Nk’onye-Kraist nek’ume;
Aririo-ya n’on’uz’onwu,
O ji ya ba n’igwe.

Verse 5
Ekpere b’akwa nk’onye-njo
Narap’uz’ojo-Ya;
Ndi-m’ozi ji onu nabu,
Si, “O nekp’ekpere!”

Verse 6
Gi, Onye negos’ayi Chuku;
Uzo, Ezi’okwu,k Ndu!
I gara n’uzo ekpere:
Zi ayi ikp’ekpere!
Amen.

Abu 246 – Obim, bia nso och’ebere
Approach, my oul, the mercy eat.

Verse 1
Obim, bia nso och’ebere
Ebe Jisus naza;
Were nwayo da n’ukwu-Ya,
O gagh-achupi gi.

Verse 2
Nkwa-Gi bu nani ngopu nkem,
Okwukwe ka m’ji bia;
I nakpo obi di aro:
Otu a, Jisus, ka m’di.

Verse 3
Ibu nmehie nanyi obim,
Ekwensu nemebum;
Agha n’ezi, egwu nime,
Achorom iz’ike.

Verse 4
Buru otam, n’ebe-nzuzom,
Ka m’gbaba na ndo-Gi,
We gwa onye nekpegidem
Na Gi nwuru n’ihim.

Verse 5
Ihu-n’anya! Nwur’anwu,
Bur’obe n’ihere,
K’onye ikpe mara, dikam,
Rio n’Aha amara-I!
Amen.

Abu 247 – Obim, Jiker’aririo-I,
Come, my soul, thy suit prepare

Verse 1
Obim, Jiker’aririo-I,
Jius naza ekpere;
O bu Ya nasi gi kpe,
O gagh’akpochi nti-Ya.

Verse 2
Gi nabiakute Eze,
Bute aririo n’uba;
N’ih’amara n’ike-Ya
Mad’apugh iriobia.

Verse 3
Ibu arom ka m’ji bia;
Kraist, wepu ibu njo nka;
K’obara-I nk’awusiri
Sachapum n’ikp’omuma.

Verse 4
Achorom izu-ike;
Jisus, were nkpur’obim
Nk’I ji obara-Gi gba:
Nani I abu Eze-ya.

Verse 5
Mgbe m’bu ony’ije n’ebe a,
K’ihu-n’anya-I nyem onu;
Dika Onye-ndum n’Eyim
Nedum rue mgb’ijem gagwu.
Amen.

Abu 248

Stanza 1
Anya di nke ura natugh
N'abali o bula;
Nti di kwa nke nadigh-echi
Mgb'anyanwu dasiri.

Stanza 2
Aka di nke ikenagwugh
Mgb'ike madu gwuru;
Ihu-n'anya nadigide
Mgbe nk'uwa jur'oyi.

Stanza 3
Any'ahu nele ndi-m'ozi,
Aka nejid'igwe;
hu-n'anya nwer'och'eze,
Nti nanu abu nso.

Stanza 4
Ike di nke madu geji
Mgb'ike uwa b'efu;
O geru nti, n'anya, n'aka,
Na ihu-n'any'ahu.

Stanza 5
Ik'ahu b'ekpere; nke si
Na Kraist rue och'eze,
Neme k'aka nke Chineke
Zidata nzoputa! Amen. 

Abu 249

1.     Jisus bu eyi-ayi,
    Nebu njo n'ahuhu-ayi!
    Igwa chineke ihe dum
    N'ekpere bu ok'uru!
    Ayi neetuf'udo nke-uke,
    Nebu, ihe-ngbu n'efu,
    Nihi n'ayi agwagh Chineke
    Ihe Nile n'ekpere.

2.    Ayi nwere nosogbu n'onwunwa?
    Ihe-nwuta di nso ayi?
    K'obi-ayi ghari'ilo, miri;
    Gwa Chineke n'ekpere!
    Ayi gahu Eyi dika nka,
    Nke nebu ihe-ngbu ayi?
    Jisus maradigh-ike-ayi:
    Gwa Chineke n'ekpere!

3.    Ayi bu madu nenwegh ike,
    Ndi ok'ibu nanyigbu?
    Jisus bu ebe-ngbaba-ayi
    Gwa chineke n'ekpere!
    Nd'eyi-gi arapuwo gi?
    Gwa Chineke n'ekpere!
    O gekuru gi n'aka-ya,
    I genwe nkasi-obi.

Abu 250

Stanza 1
Guzo n'etiti ayi,
Jisus, n'ike-Gi!
Ka mgbe ekpere nka
Bur'oge di nso.

Stanza 2
Kunye ume Mo Nso-I
Nim'obi nile;
Si egwu na nwuta
Pua n'obi-ayi dum.

Stanza 3
Ayi gej'ije-oku
Naga n'uzo-ayi,
Nechere nmalite
Nke mgb'ebigh-ebi. Amen.


Abu 251

Stanza 1
Jisus, zi ayi ik'ekpere
N'egwu na nsopuru;
M'ayi bu ntu n'aja n'iru Gi,
Ayi aghagh ibia nso.

Stanza 2
Mgb'ayi nekpegh ayi nala n'iyi:
Nye ayi ike ekpere!
M'ayi jikere ibiakute I,
Jisus, zut'ayi n'uzo.

Stanza 3
Nye nwuta nso n'ihi nmehie,
Nye obi um'ala,
N'ochicho sir'ike inu
Olu-Gi, we di ndu.

Stanza 4
 Okwukwe n'Aja nke nani
Ya our'ikpuchi njo;
K'ayi wer'any'ayi, n'olil'any'ayi
Le nani Kraist mgbe dum.

Stanza 5
K'ayi were ntach'obi neche,
M'ebere-Gi n'odu;
Nye obi nada mb'ayi ike
Itukwasi I obi.

Stanza 6
Nye ndia, k'ewe me uche-Gi;
Site n'ike-Gi dum,
K'ayi si n'Okpara na Mo Nso
Kpere Gi k'I si cho! Amen.


Abu 252

Stanza 1
“Miri-ozuzuo nke ngozi!”
Nka bu nkwa ihu-n'anya;
Onye-nzoputa no n'elu
Gezite oge ntute.

Chorus
Ozuzo ngozi,
Ngozi ukwu di ayi nkpa;
Ebere natuwasa ayi:
Ngozi ukwu k'ayi nario.

Stanza 2
“Miri-ozuzo nke ngozi!”
Ntute-obi nke ngozi!”
Ntute-obi nke di nma;
N'ugwu na n'ebe di ala,
Uda otutu miri.

Stanza 3
“Miri-ozuzo nke ngozi!”
Jisus,  k'o zokwasi ayi!
Nye ayi ntute-obi ugbu a;
Bia, sopuru okwu-Gi!

Stanza 4
“Miri-ozuzo nke ngozi!”
Me k'o zo ubochi ta,
Mgb'ayi nekwuputa nye Chukwu,
Mgbe ayi nakpoku Jisus! Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 91 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*