Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 253

Stanza 1
Dibia ku no nso ugbu a,
Jisus, Onye-ebere;
Okwu-Ya nakasi obi;
Nurunu olu Jisus!

Chorus
Abu ndi-m'ozi nabu,
Di kw'uto n'onu madu,
Aha nke kachasi nma;
Jisus, Onye-ngozi!

Stanza 2
Agbaharawo njo-i nile:
Nuru olu nke Jisus!
Naga n'uzo igwe n'udo,
Soro Jisus bur'eze.

Stanza 3
Otuto diri Nw'aturu!
Ugbu a ekwem na Jisus;
Ahurum Onye-nwem n'anya,
Aha nke Jisus natom.

Stanza 3
Otuto diri Nw'aturu!
Ugbu a ekwem na Jisus;
Ahurum Onye-nwem n'anya,
Aha nke Jisus natom.

Stanza 4
Aha-ya nachupu egwum,
Nani Aha nke Jisus;
O nato obim mgbe m'nanu
Aha-ngozi nke Jisus.

Stanza 5
Umu-nna, sorom tobe Ya,
Tobenu Aha Jisus!
Ndinyom, welienu ol'unu,
Gozienu Aha Jisus!

Stanza 6
Un'umu-ntakiri nile,
Ndi huru Jisus n'anya,
Gaza oku amara nka,
Ijere Jisus ozi.

Stanza 7
Mgbe ayi garigoro n'igwe
Ayi gahu Jisus n'elu;
Ayi gano nso och'eze-Ya,
Neto aha nke Jisus! Amen.

Abu 254

Stanza 1
Na nso ka ndu bi n'ochichi,
Otutu ndi nke namagh Jisus Kraist.
Onye geje izisa Ozi Oma.
Nenwegh nchegbu, nele Jisus anya?

Chorus
Enyesiwom ike nile!
Enyesiwom ike nile!
Jebenu n'ebe dum, zienu Ozi Oma,
Mu na unu no mgbe nile.

Stanza 2
Le, uzo emeghere nario bia:
Ndi-agha Kraist, ngwa k'ayi ba ha nime!
Ndi Kraist tetanus! k'ayi nile we yiri
Zis'Ozi Oma, topu agbu njo.

Stanza 3
“Unu ganwu?” olu Chineke nakpo;
“Unu gabwu?” k'ayi gaju n'aha-Ya.
Jisus nwuru k'O zoput'ayi n'aj'onwu:
Ganu, zis'Ozi ndu na nzoputa!

Stanza 4
K'oge bia ngwa mgbe mba dum gabu abu,
Nasi “Otuto diri Chineke!”
Mgbe ha ganuri onu nke ngbaputa,
Tie nkpu, “Haleluya, Jisus b'Eze!” Amen.

Abu 255

Stanza 1
Ayi nuru olu onu:
Jisus nazoputa!
Gbasa onu nka n'uwa:
Jisus nazoputa!
Zisa ozi n'ala dum,
Rig'ugwu, gafe miri,
Gaba!-O b'iwu Ez'ayi:
Jisus nazoputa!

Stanza 2
Bufe ya n'osimiri:
Jisus nazoputa!
Gwa ndi-njo n'ebe nile:
Jisus nazoputa!
Agw'etuiti, buanu ya;
Miri, weghachi uda;
K'uwa nuria n'ihi nka:
Jisus nazoputa!

Stanza 3
Nabu nime og'uwa:
Jisus nazoputa!
Site n'onwu na ndu-Ya,
Jisus nazoputa!
Bua ya na nwayo n'ahuhu
Mgb'obi nacho ebere;
Abu nke nemer'ili:
Jisus nazoputa!

Stanza 4
Ny'ifufe olu ike:
Jisus nazoputa!
Ka mba nile nanuri:
Jisus nazoputa!
Tie nkpu nzota zur'ezu
N'ebe uwa soturu;
Abu-nmeri-ayi bu nka:
Jisus nazoputa! Amen. 

Abu 256

Stanza 1
Ndi bi n'ebe di anya nakpo oku:
“ Zit'ihe, . . .zit'ihe! ”
Igwe madu di ndi agazoputa:
“ Zit'ihe, . . . zit'ihe! ”

Chorus
Zit'ihe . . . ozi'oma di ngozi!
K'o mukwasi eben dum!
Zit'ihe . . . ozi'oma di ngozi!
K'o namu ebigh-ebi!

Stanza 2
Ayi nur'oku si n'ebe di anya bia;
“ Zit'ihe, . . . zit'ihe! ”
Onyiny'ayi k'ayi gatogbo n'iru obe:
“ Zit'ihe, . . . zit'ihe! ”

Stanza 3
K'amara nke Jisus diri ora dum:
“ Zit'ihe, . . . zit'ihe! “
K'anahu udi nke Kraist n'ebe nile:
” Zit'ihe, . . . zit'ihe! “

Stanza 4
Ike agwu'l'ayi n'olu ihu-n'anya:
“ Zit'ihe, . . . zit'ihe! “
N'ichoputa madu ndi gabu ndi-Ya:
“ Zit'ihe, . . . zit'ihe! “ Amen. 


Abu 257

Stanza 1
“Onye nke nuru! “ tisie nkpu nka ike!
Zisa ozi di ngozi n'uwa nile;
Gbasa ozi n'eb'o bula nadu no:
“ Onye nke kwere, k'o bia! “

Chorus
“ Onye nke kwere,” “onye nke
kwere! “
Zisa ozi gafe ugwu na ndida;
Na nk'ihu-n'anya nakpo ndi
fur'efu:
“ Onye nke kwere, k'o bia! “

Stanza 2
Onye nke nabia, ya anola odu;
Uzo gher'oghe, ugbu a, banu nime!
Jisus bu Uzo, n'Ezi-okwu, na ndu:
“ Onye nke kwere, k' o bia!

Stanza 3
“ Onye nke kwere! “ nkwa neguzos'ike;
“ Onye nke kwere! “ gadigide mgbe dum;
“ Onye nke kwere! “ bu ndu ebigh-ebi:
“ Onye nke kwere, k'o bia! “ Amen.

Abu 258

Stanza 1
I jekuru Jisus n'ih'ike nsacha?
Asawoi n'obara Nw'aturu?
I natukwasi obi n'amara-Ya?
Asawo i n'obara Nw'aturu?

Chorus
Asawo i . . .n'obara . . .
N'obara nke nasacha obi?
Uwe-gi di ocha, ha nenwu ka nzu?
Asawo i n'obara Nw'aturu?

Stanza 2
I nakpa nso Onye-nzoputa mgbe dum?
Asawo i n'obara Nw'aturu?
I nezu ike n'Onye akpogburu?
Asawo i n'obara Nw'aturu?

Stanza 3
Mgbe Jisus gabia, uwe-gi ganenwu
Nk'oma nim'obara Nw'aturu?
Obi-gi jiker'iba n'ulo Nw'aturu?
Asawo i n'obara Nw'aturu?

Stanza 4
Wezuga uwe-i nke nmehie meruru,
Kwe k'asa i n'obara Nw'aturu!
Is'iyi netru n'ihi nkpur'obi-njo;
Kwe k'asa i n'obara Nw'aturu! Amen.

Abu 259

Stanza 1
Onye-nzoputa! O nwuru n'ihim!
O mewo ka m'si n'amam-ikpe pua;
“Onye kwere n'Okpara,” k'O kwuru,
“Nwe ndu ebigh-ebi.”

Chorus
“N'ezie, n'ezie, agwam unu si”;
“N'ezie, n'ezie,” o bu Ozi'Oma!
“Onye kwere n'Okpara,”-o b'ezie!
“Nwe ndu ebigh-ebi!

Stanza 2
Nmehie nkem nile dakwasiri Ya;
Ugwo nile ka m'ji k'O kwusiri;
Ndi kwere na Ya, k'Onye-nw'ayi siri,
“Nwe ndu ebigh-ebi.”

Stanza 3
Abum ogbenye, ma m'dabere Ya;
Onye-nmehie, ma n'kwere okwu-Ya;
Le, Ozi Oma! umu Chukwu dum
“Nwe ndu ebigh-ebi.”

Stanza 4
Ekwesighm, m'agaghm-enwe obi abua;
O gagh-achupu onye nke nabia;
“Onye kwere”-zisa Ozi Oma!-
“nwe ndu ebigh-ebi.” Amen. 


Abu 260

1    Bia nso Jisus    .    .    .    .    ugbu a.
2     Biakute Ya  .    .    .    .    .   ugbu a.
3     O gazopu i   .    .    .    .    .   ugbu a.
4     Gbakute Ya .    .    .    .    .   ugbu a.

5     Kpokue Jisus    .    .    .    .    ugbu a.
6     Jisus no nso .    .    .    .    .    ugbu a.
7     O nakpo gi   .    .    .    .    .   ugbu a.
8     I b'ony'ojo   .    .    .    .    .   ugbu a.

9     Kwere na Ya     .    .    .    .   ugbu a.
10    Jisus, zopum .   .    .    .    .   ugbu a.
11   O gaza gi   .       .     .    .    .  ugbu a.
12   Ajula Ya   .        .     .    .    .  ugbu a.

13   Nekpere Ya   .   .     .    .     . ugbu a.
14   Jisus b'Enyi-i    .    .    .      . ugbu a.
15   Jisus b'Eze-i     .     .     .     . ugbu a.
16   O kwerewo   .   .     .    .      . ugbu a.

17   O di ike   .   .    .     .   .       .  ugbu a.
18   O gasacha i   .   .    .      .     . ugbu a.
19   O geme i nma   .    .     .      . ugbu a.
20   O ganedu i   .   .     .     .      . ugbu a.

21   O geny'udo    .     .      .       . ugbu a.
22   O gawo gi   .   .     .     .       . ugbu a.
23   O gagwo gi   .   .   .    .        . ugbu a.
24   O geny'aka   .   .   .     .       . ugbu a.

25   O gechebe i   .   .    . ugbu a.
26   Nekele Ya     .   .    . ugbu a.
27   Sopuru Ya   .   .   . ugbu a.
28   Biko, to Ya   .   .  .  ugbu a. 


Abu 261

   Stanza 1
Jisus gewere ndi'njo!
Kwusa okw'amara nka
Gwa ndi rapur'uzo ndu,
Na ndi nile dar'ada!

Chorus
Bukwasi . . . ab'oma nka:
Kraist newere ndi ojo;
Kwusa Ozi Oman ka;
Kraist newere ndi ojo!

Stanza 2
Bia, O genye i iz'ike;
Tukwasi obi na Ya.
O nacho ndi kasi njo;
Kraist newere ndi ojo.

Stanza 3
Obim amaghkwam ikpe,
Asapuwo njom nile;
Onye mere ka m'di'ocha
Akwusiwo ugwom dum.

Stanza 4
Kraist newere ndi njo,
Mu onwem na nmehiem dum;
Enweghkwam ntupo ozo,
M'gesoro Ya ba n'igwe. Amen. 

Abu 262

Stanza 1
Bia, nkpur'obi njo nanyigbu,
Chukwu di ebere;
O ghagh inye gi iz'ike
M'i tukwasi Y'obi.

Chorus
Tukwasi Ya, tukwasi Ya
Obi-gi ugbu a!
O gazopu i, O gazopu i,
Zoputa i ugbu a.

Stanza 2
Jisus wusir'obara-Ya
K'O nye  ngozi n'uju;
Bianye onwe-i n'obara-Ya
Nasacha dika ncha.

Stanza 3
Jisus bu Ezi-okwu, n'Uzo
Neduba i n'iz'ike;
Kwere na Ya, anol'odu,
I geju na ngozi.

Stanza 4
Bia, soro nzuko nka di nso
N'ijeru n'otuto,
Ibi n'al'eze el'igwe
Eb'onu di mgbe dum. Amen. 

Abu 263

Stanza 1
Biakute Jisus, anol'odu!
N'akwukwo-Ya k'O zir'ayi uzo;
Ta k'O neguzo n'etiti ayi,
Ji nwayo nasi “Bia!”

Chorus
Nzuko nka gabu nani onu,
Mgb'obi-ayi gapu n'ike nke
njo.
Jisus, n'ulo ebigh-ebi-ayi,
Ayi na Gi gezuko!

Stanza 2
“Kwerenu k'umu-nta biakutem!”
K'obi nile nuria n'okwu-Ya;
K'O buru Onye ayi rotara;
Anol'odu ibia!

Stanza 3
Chetanu n'O nanonyer'ayi ta;
Na nti ihe O nenyer'ayi n'iwu;
Nurunu olu nwayo-Ya si,
“Umum, unu gabia?” Amen. 


Abu 264

Stanza 1
Onye biara n'uwa nka?
Kraist, Onye-nzoput'ayi!
Amuru ka Nw'ogbenye?
Kraist, Onye-nzoput'ayi!

Chorus
Kwesienu abu ike-
O wetar'ayi nzoputa;
O nwegh onye yiri Ya,
Kraist, Onye-nzoput'ayi!

Stanza 2
Onye nori n'el'obe?
Kraist, Onye-nzoput'ayi!
K'O gbaputa mu na gi?
Kraist, Onye-nzoput'ayi!

Stanza 3
Onye kwer'igbahara?
Kraist, Onye-nzoput'ayi!
Onye si, “Kwere, di ndu?”
Kraist, Onye-nzoput'ayi!

Stanza 4
Onye bu Eze n'igwe?
Kraist, Onye-nzoput'ayi!
Onye k'ayi gahu n'anya?
Kraist, Onye-nzoput'ayi!

Stanza 5
Onye gesi n'igwe bia?
Kraist, Onye-nzoput'ayi!
Kpo ndi-Ya ba n'otuto?
Kraist, Onye-nzoput'ayi! Amen. 


Abu 265

Stanza 1Uwa nile furu n'ochichi nke njo:
Ihe nke uwa bu Jisus!
Otuto-Ya nenwubata dik'anwu;
Ihe nke uwa bu Jisus!

Chorus
Biakute ihe. O diri gi;
Ihe-ahu enwukwasiwom;
Mbu m'kpur'isi, m'nah'uzo ugbu a!
Ihe nke uwa bu Jisus!

Stanza 2
Ayi ndi no na Jisus enwegh ochichi:
Ihe nke uwa bu Jisus!
Ayi naga n'ihe mgb'ayi neso Onye-ndu:
Ihe nke uwa bu Jisus!

Stanza 3
Ndi bi n'ochichiri, ndi njo kpur'isi:
Ihe nke uwa bu Jisus!
Nur'olu-Ya, sapu njo, k'ihe we bia:
Ihe nke uwa bu Jisus!

Stanza 4
Nkpa ihe anyanwu adigh n'el'igwe:
Ihe nke igwe bu Jisus!
Nw'aturu bu ihe n'obodo Chukwu:
Ihe nke igwe bu Jisus! Amen. 


Abu 266

Stanza 1
Ony'isi jekuru Jisus n'abali
K'o jua Ya uzo nke nzoputa n'ihe;
Ony'ozizi-ayi zara ya nk'oma, si,
“Aghagh im'un'ozo!”

Chorus
“Aghagh im'unozo!
Aghagh im'un'ozo!
N'ezie, n'ezie, agwawom i, si,
Aghagh im'un'ozo.”

Stanza 2
Umu madu, nanu nti n'okwu ahu
Nke Jisus, bu Onye-nw'ayi, kwusir'ike;
Ekwela k'ozi'oma nka buru n'efu:
“Aghagh im'un'ozo!”

Stanza 3
Unu ndi nacho iba n'iz'ike nka,
Soro ndi agbaputara bua abu,
M'asi n'unu genwe ndu ebigh-ebi,
“Aghagh im'un'ozo!”

Stanza 4
Onye i huru n'anya, Nk'obi-i nacho,
No nechere gi n'on'uzo el'igwe;
Ge nti n'olu ido-aka-na-nti nka:
“Aghagh im'un'ozo!” Amen. 

Abu 267

Stanza 1
Onodu gadiri Jisus,
Onye buru ibu-njo-i?
K'O naku, nario k'O bata,
Onye-njo, i gekwe Ya?

Chorus
Onodu dir'Ez'otuto!
Ngwa, k'i n anti okwu-Ya!
Kwaghepu on'uzo obi-i!
Si Ya bata mgb'efe di!

Stanza 2
Onodu dir'egwu n'olu,
Ma Kraist, Ony'akpogburu-
N'obi nk'O nwuru n'ihi ya,
O nwegh ebe O gaba!

Stanza 3
I nwer'oge i genye Ya?
Biko, le ugbu a b'oge
Ananara madu nk'oma-
Echi i gakpo n'efu!

Stanza 4
Nye Jisus onodu n'oge!
Uboch'amara nefe;
Obi-i gaju oyi n'onwu,
Jisus Kraist ewe riobie!


Abu 268

Stanza 1
Gini gasachapu njom?
Nani obara nke Jisus!
Gini geme ka m'nwe ndu?
Nani Obara nke Jisus!

Chorus
Obara nke Jisus
Bu ihe ok'onu!
Nani ya gasacham,
Nani obara nke Jisus!

Stanza 2
Nka bu ihe-nsacham nkem:
Nani obara nke Jisus!
Ngbaharam di nime nka:
Nani Obara nke Jisus!

Stanza 3
O digh nkpuchi-nmehie di:
Nani obara nke Jisus!
Olu omam bu n'efu:
Nani obara nke Jisus!

Stanza 4
Nka bu ezi-omumem:
Nani obara nke Jisus!
Ntukwasi-obim n'udom:
Nani obara nke Jisus! Amen. 


Abu 269

Stanza 1
Ony'obia no n'on'uzo:
K'O bata!
O nabia site na mbu:
K'O bata!
K'O bata tutu O la,
K'Onye Nso ahu bata,
Jisus Kraist, Okpara Nna:
K'O bata!

Stanza 2
Meghe obi-gi nye Ya:
K'O bata!
O gala mgb'i nechere:
K'O bata!
K'O bata: O bu Enyi-i,
O galuru gi ogu,
O gechebe i mgbe nile:
K'O bata!

Stanza 3
Ge nti olu-Yaa ugbu a!
K'O bata!
K'O bur'Ony'i rotara:
K'O bata!
O neguzo n'on'uzo,
O genye gi onu-Ya;
I ganeto Aha-Ya:
K'O bata!

Stanza 4
Kpobata Obia nk'igwe:
K'O bata!
O gemere i oriri:
K'O bata!
O gagbahara njo-gi;
Mgbe ndu-i n'uwa nka gagwu
O gekurui la n'igwe:
K'O bata! Amen. 

Abu 270

Stanza1
Obim! nu, O bu Jisus;
Nu olu Onye-nwe-gi!
Jisus nekwu, nasi gi,
Onye-njo, i hum n'anya?

Stanza 2
Atopurum gi n'agbu,
Agwopurum onya-gi;
Mgb' i nakpafu, M'chotara i,
Me k'ochichi-i gho ihe.

Stanza 3
Nwanyi puru ichezo
Nw'afo-ya nke muru?
Ik kwe o gechezo,
Ma agamecheta gi.

Stanza 4
Ihu-n'anyam di mgbe dum,
O kasi ihe n'elu,
O kasi ihe n'ogbu,
O d'ike kari onwu.

Stanza 5
I gahu otuto nkem
Mgb'olu amara gagwu;
I gesom no n'och'ezem:
Onye-njo, i hum n'anyua?

Stanza 6
Jisus, ihe m'nakwa bu
N'ihu-n'anyam jur'oyi;
M'anamasopuru Gi;
Me ka m'hu I n'anya kari! Amen. 

Abu 271

 Stanza 1
Ike gwuru i, i dar mba,
Ibu nanyigbu i?
Otu Onye si”Biakutem,
Zur'ike!”

Stanza 2
  O di akara n'aru-Ya
M'geji mara Ya?
Apa di n'aka n'ukwu-Ya,
N'akuku!

Stanza 3
O di okpu, dika nk'eze,
O kpuru n'isi?
E, O nekpu okpu n'ezie,
Ma nk'ogwu!

Stanza 4
Ma m'chota Ya, ma m'soro Ya,
Gini gab'uru?
Otuto olu-n'ahuhu,
N'ikw'akwa!

Stanza 5
Ma m'jis'ike sogide Ya,
Gini n'ikp'azu?
Luzue olu, meri'ahuhu,
Rue igwe!

Stanza 6
M'rio Ya k'O naram n'onwe-Ya,
O gajum aju?
E-e, rue mgbe uwa n'igwe
Gwusiri!

Stanza 7
Ma m'chota Ya sogide Ya,
O gagozikwam?
di nso na ndi-ozi nile
Naza, E! Amen. 


Abu 272

Stanza 1
Anurom olu Jisus si,
“Biakutem, zur'ike;
Gi, onye nke ike gwuru,
Bia, dabere n'obim.”
Ejekurum Jisus ka m'di,
N'ik'ogwugwu na nkpa;
Ahurum ebe iz'ike,
O nyewom obi'uto.

Stanza 2
Anurum olu Jisus si,
”Le, n'efu ka m”nenye
Miri ndu-Onye o guru
Ruru, nua, we di ndu.”
Abiakuterem Jisus, nua
Miri nke ndu ahu;
Nkpur'obim nwe ume ohu,
M'we di ndu nime Ya.

Stanza 3
Anurum olu Jisus si
“Abum ihe nk'uwa:
Lem anya, chi gaboro gi,
Ubochi-i ganenwu.”
Elerem Jisus anya, hu
Na Ya bu Anyanwum;
N'ihe ndu ahu m'ganga
Rue mgbe ijem gagwu. Amen. 

Abu 273

Stanza 1
Bianu, ndi-nmehie fur'efu,
Ndi'ogbenye nadigh ike:
Jisus nacho izop'unu,
I juru n'ihu-n'anya.
O di ike,
O kerewo: bianu ta!

Stanza 2
Me ngwa, bianu, ndi nkpa nakpa,
Nar'ebere Chineke;
Ezi ncheghari, n'okwukwe,
N'onyiny'amara nile,
Bianu, nara
N'aka Jisus Kraist n'efu!

Stanza 3
Ekwela ka ako-n'uche
Me ka unu ghar'ibia;
Nani nkwesi nka k'o nacho,
Bu ka nkpa-Ya nakp'unu;
Nka k'O nenye i,
O bu onyinye Mo-Ya.

Stanza 4
Bianu, unu nd'ike gwuru,
Ndi odida rur'aru;
M'unu chere k'unu di nma
O digh mgbe unu gabia.
Jisus nakpo
Ndi njo, o bugh ndi oma!

Stanza 5
Le, Onye rigoro n'igwe
Ji obara-Ya nario;
Tukwasi Ya obi-unu,
Atukwasil'ony'ozo.
Nani Jisus.

Stanza 6
Ndi nso na ndi-m'ozi nile
Neto Nw'aturu Chukwu;
N'eb'obibi nile n'igwe
Ude aha-Ya nada.
Haleluya!
Ndi-njo geto Ya n'uwa! Amen. Abu 274

Stanza 1
I nuwo kwa Ozi Oma
Nke si n'Onye-nzoputa?
I gege ntin'oku ahu,
I gabia, cho Onye-nw'ayi?

Chorus
Bia n'okwukwe! bia n'okwukwe!
Bia, le Jisus, k'i di ndu!
Bia n'okwukwe! bia n'okwukwe!
Bia, le Jisus, k'i di ndu!

Stanza 2
I lawo okochi n'iyi,
I huwo owuwe-nri;
Udu-miri gabigara,
M'i nano na nmehie-gi.

Stanza 3
Kraist nechere k'i roroYa;
Tule ya, anol'odu!
Mo Nso nagba ngba nime gi;
Choba Onye-nzoputa!

Stanza 4
Echela ma i gekwesi,
M'obu ijiker'onwe-i;
O tukwasi-obi
Genye onyinye Mo Nso.

Stanza 5
Wer'ochicho-i nye Chineke,
Dabere na nmeri Kraist;
Nele Jisus anya n'igwe,
Tukwas'obi n'okwu-Ya. Amen. 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 94 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*