Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 306

Stanza 1
Nonyerem: o rube wo anyasi;
Ochichi nagba: Jisus, nonyerem;
Mgb'inye-aka na nkasi gwusiri,
Gi, Inye-aka nkem, bia nonyerem.

Stanza 2
Ubochi ndu-ayi nagafe ngwa ngwa,
Onu n'otuto nk'uwa nka nefe;
Ngbanwe n'ure di n'akuku nile:
Gi, Onye nenwegh ngbanwe, nonyerem.

Stanza 3
Abiala n'egwu, dik'Eze nk'igwe;
Kama, bia n'obi'oma igw'oria dum;
Gi, Onye-nkasi-obi n'ahuhu,
Enyi nke ndi-nmehie, bia nonyerem.

Stanza 4
O dim nkpa k'I nonyerem mgbe nile,
Nani amara-I ganyi Ekwensu;
Onye dika Gi gabu Onye-ndum?
N'udu-miri n'okochi, nonyerem.

Stanza 5
M'I nonyerem m'gagh-at'ujo nd'iro;
Nsogbu n'anya-miri adigh ilu;
Onwu, ole ebe nmeri-gi di?
Anom nemeri ma Gi nonyerem.

Stanza 6
Gosim obe-I mgbe m'gekpuchi anyam,
Nenwu na ngbachi, zim uzo nk'igwe
Ch'igwe nabo, onyinyo uw'aga:
Na ndu, n'onwu, Onye-nwem, nonyerem. Amen.


Abu 307

Stanza 1
Uboch'I nyere, Nna, agwuwo,
Gi mere k'ochichiri gba;
Gi k'ayi buru ututu,
Otuto-I gedo ur'ayi nso.

Stanza 2
Ayi nekele Gi, na Nzuko-Gi,-
K'uwa nagbahari n'ihe,-
Neche nche n'ebe nile n'uwa,
Ghar'izu ike mgb'o bula.

Stanza 3
Ka chi ohu nabo nim'ala
Nagw'etiti dum n'usoro,
Onu ekpere adigh-echi,
Otuto nada mgbe nile.

Stanza 4
Anyanwu, nke gwar'ayi zur'ike,
Nakpote ndi bi n'odida;
Oge dum ire ohu neme
K'anuru ebube-I n'elu.

Stanza 5
Amen, Ony-nw'ayi! och'eze-Gi
Agagh-ebi dika nk'uwa;
Aleze-Gi di mgb'ebigh-ebi,
Rue mgb'ora madu gefe Gi. Amen.


Abu 308

Stanza 1
Jisus, ayi nabu abu ikp'azu
Ito Aha-Gi tutu ayi ala;
Ayi eguzo k'ayi gozie gi n'otu,
Gbue ikpere chere udo nke-Gi.

Stanza 2
Nye ayi udo-Gi mgb'ayi nala n'ulo,
K'anyasi buru nke-I dik'ututu,
Gbochiere onu n'obi-ayi nmenie,
Bu ndi kpokur'aha-I nim'ulo nka.

Stanza 3
Jisus, nye ayi udo-I n'abali ta,
Me k'ochichiri-ya ghor'ayi ihe;
Ekwel'umu-I daba n'ih'ize-ndu:
Ochichri di k'ihe n'anya-Gi.

Stanza 4
Nenye ayi udo-I na-ndu ayi nile:
Ogwu ahuhu, iny'aka n'ogu;
Mgbe I gasi ogu-ayi nile bie,
Onye-nw'ayi, kpor'ayi ba n'udo nk'igwe. Amen.


Abu 309

Stanza 1
Jisus, nye ngozi anyasi
Tutu ayi ezu ike;
Njo na nkpa k'ayi nekwuputa:
Gi nazopu, Gi nagwo.

Stanza 2
Ma nbibi di n'akuku-ayi,
Aku efeghari ayi,
Ndi-m'ozi-Gi nechebe ayi,
Ayi no n'udo m'I no nso.

Stanza 3
M'abali gba ochichiri,
O gagh-ezo iru-Gi;
Ik'adigh-agwu Gi, Onye
Nechebe umu-Gi dum. Amen.

Abu 310

Stanza 1
Chineke, otuto diri I
N'ihi ngozi nile nke ta;
Biko, chebem, Eze nk'igwe,
N'okpuru nku-Gi di ike.

Stanza 2
Gbagharam, n'ihi Okpara-I,
Ihe ojo nke m'mere ta;
Ka tutu mu arar'ura
Mu na Gi n'uwa di n'udo.

Stanza 3
Zim idi nndu, k'egwu onwu
Ghar'itum kar'ihe-ndinam;
Zim ka m'gesi nwu, ka m'bilie
N'otuto n'ubochi ikpe.

Stanza 4
Biko, k'obim dabere Gi,
K'ura uto mechie anyam:
Ura geme k'arum d'ike
Ife Chukwum mgbe m'tetara.

Stanza 5
N'abnali mgbe ura natughm,
K'echiche nk'igwe ju obim;
K'ajo nro ghara isogbum,
M'obu ike nk'ochichiri.

Stanza 6
To chineke, Onye-ngozi;
To Ya, ihe nile n'uwa;
To Ya, usu nile nk'igwe;
To Nna, n'Okpara, na Mo Nso. Amen.


Abu 311

Stanza
1
Anwu nk'obim, Onye-nzotam,
Abal'adigh ma I no nso;
Ekwela igw'oji nk'uwa
Zopu Gi n'anya nk'oru-Gi.

Stanza 2
Mgbe ura ji nwayo natu
Anyam abua ike gwuru,
Ka m'necheta n'o di uto
Izu nk'obi Jisus.

Stanza 3
Nonyerem na mgbe ehihie:
M'obugh Gi, apughm idi ndu;
Nonyerem mgb'anyasi nabia,
Achogm inwu ma I nogh nso.

Stanza 4
O di nwa-Gi kpafuru ta,
Nekwegh inu olu nso-Gi?
Jisus, malite olu-Gi;
Ekwela k'o dina na Njo.

Stanza 5
Chebe nd'oria, nye nd'ogbenye
Ngozi si n'ulo-aku-Gi;
K'ura nke ndi ner'uju ta
Di uto k'ura nke nwata.

Stanza 6
Bia, gozie ayi mgb'ayi tetara,
Tutu ayi eje ije-ayi;
Rue mgbe ayi geru n'el'igwe,
Biri n'ok'ihu-n'anya-Gi. Amen.


Abu 312

Stanza 1
N'anyasi, tut'anwu ada,
Jisus, ndi-oria nonyere I;
Ha zukotara n'ihe-ngbu
Ha lara n'ulo n'ok'onu.

Stanza 2
O bu mgbe anyasi ugbu a,
Ihe-ngbu k'ayi ji biakute I;
Ayi ahugh udi-Gi anya,
N'ayi mara n'I nonso n'ebe a.

Stanza 3
Jisus, chupu ahuhu-ayi;
Ufodu no n'oria na nkpa;
Ndi'ozo akahugh Gi n'anya;
Ihu-n'anya ndi'ozo nwuru.

Stanza 4
Ufodu chotara n'uwa
B'efu, ma ha arapugh ya;
Nyi ndi'ozo newuta ha,
Ma h'achogh k'I bur'Enyi-ha.

Stanza 5
O digh onye nwer'ezi'udo,
Mgbe njo metur'ayi nile;
Ndi nacho ife Gi nk'oma
K'obi nata uta keri.

Stanza 6
Onye-nw'ayi, I ghoro madu;
Anwara Gi n'uzo nile;
Anya obi'oma-Gi nahu
Onya nk'ihere chor'izo.

Stanza 7
Ike-Gi di kua k'o diri;
O digh okwu-I nke bu n'efu;
Nuru na mgbe anyasi nka,
Wer'ebere-I gwo ayi nile. Amen.


Abu 313

Stanza 1
Ehihie agawo,
Abali di nso,
Onyinyo anyasi
Nada n'ebe dum.

Stanza 2
Ochichiri nagba,
Kpakpando neti;
Anumanu nile
Gedina n'ura.

Stanza 3
Kraist, nye nd'ike gwuru
iz'ike uto;
Were ngozi nwayo-I
Mechie anya nkem.

Stanza 4
Me k'umu ntakiri
Ro nro banyere I;
Chebe ndi no n'ugbo
N'ok'osimiri.

Stanza 5
Kasie nd'oria nile
Neche n'aru-ngbu;
Ndi nagb'ajo izu
Gbochie nmehie-ha.

Stanza 6
Biko, mgbe chi boro
Ka m'teta n'ura,
Dike, di'ocha n'obi
N'anya-Gi di nso.

Stanza 7
Otutu diri Nna,
N'Okpara nke-Ya,
Na Gi, Mo di ngozi,
Rue mgb'ebigh-ebi. Amen.

Abu 314

Stanza 1
Ubochi ta nagwu,
Anwu nada ugbu a;
Agabigal'ayi dik'anwu,
Ez'ihe nk'ora dum.

Stanza 2
N'ir'oche'eze-I n'elu,
Eb'abali nadigh,
Ndi oma nakp'ubo n'igwe,
Nabuku Imgbe nile.

Stanza 3
Abu-ayi jur'oyi;
Ik'otuto gwur'ayi;
M'olu abu ndi no n'igwe
Nadas'ike mgbe dum.

Stanza 4
Biko, dozi'obi-ayi,
Jisus, ime uche-I;
K'ayi soro abu ndi m'ozi,
Nefe Gi n'uwa nka.

Stanza 5
Gi nadaju obi,
Neweghachi'echiche;
Me ka ndu-ayi bur'ab'uto
Nk'otuto nye Aha-I.

Stanza 6
O foduru nw'oge
Na ndu nk'uwa gagwu;
Madu na m'ozi gabuko;
Abu nke zur'oke. Amen.


Abu 315

Stanza 1
Tutu mu araru ura
M'gekele
Chinekem
N'ihi obi'oma-Ya.

Stanza 2
Chinekem, gini ka m'genye
Aha-Gi.
Di nwayo,
Di kwanma mgbe nile?

Stanza 3
Gi neduzi ijem nile
N'uzo-Gi,
Nu kw'olum,
Me k'omumem di nso.

Stanza 4
Arapula, ma hum n'anya;
K'udo-Gi
Nur'onum
Rue mgbe I gewepum.

Stanza 5
Were nzoputa-Gi letam;
Ka ncebe-I
Di ugbu a
Nso ebe-obibim.

Stanza 6
Nkumem, Onye-ndum, N'Ul'elum,
Wer'ike-I
nedebem
Mgbe m'gedina n'ura.

Stanza 7
Mgbe m'gatu or'ura onwu
Ka m'bilie
N'ikp'azu
Sonyere ndi oma. Amen.

Abu 316

Stanza 1
Jisus, chi ejiwo;
Nonyer'ayi, zur'ike;
Nkpur'obi-ayi nachos'ike
Ilezi Gi obia.

Stanza 2
Ayi akerugh n'ala,
Ala onu ahu
Ebe ndi-m' ozi-I neguzo,
Anwu y'adigh-ada.

Stanza 3
Anwu nke-ayi nada,
Ubochi-ayi nagwu;
Gi Anwu nk'ezi-omume,
Mukwasi ayi mgbe dum. Amen.

Abu 317

Stanza 1
Ubochi agafewo;
Jisus ayi nekele I,
We kpe njo ghar'idi
N'oge ochichiri.
Jisus, nedeb'ayi n'iru Gi,
Chebe kw'ayi n'abali nabia.

Stanza 2
On'ubochi agawo;
Ayi ebuli obi'ayi;
Ekwela k'ayi ma n'onya
N'oge ochichiri.
Jisus, nedeb'ayi n'iru Gi,
Chbe kw'ayi n'abali nabia.

Stanza 3
Ol'ubochi agawo;
Ayi bekur'I abu,
We kpe k'egwu ghar'idi
N'oge ochichiri.
Jisus, nedeb'ayi n'iru Gi,
Chebe kw'ayi n'abali nabia.

Stanza 4
Bur'Onye-nche nkpur'obi'ayi;
Nani Gi matara
Ka ihe-ize-ndu ra
Nk'ayi naghagh igafe.
Jisus, nuru aririo-ayi,
We gbochiri ayi ha nile. Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 60 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*