Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 42
 
 
Stanza 1
Kraist Ez'ayi biliri ta:
    Haleluya!
Ka madu na m'ozi si:
      Haleluya!
Kwesienu abu ike:
    Haleluya!
Igwe na ala, kwenu.         
    Haleluya!
 
 
Stanza 2
O lusiwo olu-Ya;         
    Haleluya!
O luwo ogu, merie;         
    Haleluya!
Anwu nk'ezi-omume;         
    Haleluya!
O gagh-anwu kwa ozo.         
    Haleluya!
 
 
Stanza 3
Ndi-nche neche nche n'efu;     
    Haleluya!
Kraist etiw'uzo ili;         
    Haleluya!
Onwu ejidegh kwa Ya!         
    Haleluya!
Kraist emeghewo igwe.         
    Haleluya!
 
Stanza 4
Eze-ayi di ndu ozo;         
    Haleluya!
Onwu, ole ike-gi?             
Haleluya!
O nwuru, k'ayi we di ndu;     
    Haleluya!
IIi, ole nmeri-gi?         
    Haleluya!
 
Stanza 5
K'ayi rigokuru Ez'ayi,         
    Haleluya!
Neso Ya, bu Isi-ayi;         
    Haleluya!
Ayi geyi Ya, we bilie;         
    Haleluya!
Nadi ndu nmeri nk'obe.         
Haleluya!
 
Stanza 6
To Eze igwe n'uwa,     
    Haleluya!
K'ihe nile neto Gi;         
    Haleluya!
Onye-nmeri, ayi neto I,
    Haleluya!
To Gi, Nbilite-n'onwu.     
    Haleluya!  Amen.     
 
 
Abu 43
 
Stanza 1
Ta Ka Jisus biliri,                Haleluya!
Ya mere ayi nan'onu            Haleluya!
O nwuru n'elu obe,            Haleluya!
K'O we gbaput'ayi n'oru.        Haleluya!
 
Stanza 2
K'ayi wer'abu tobe Ya,        Haleluya!
To Kraist Eze nke igwe;        Haleluya!
O nagider'onw'obe,            Haleluya!
K'O zoputa ndi-nmehie.        Haleluya!
 
Stanza 3
Nhuj'anya O hujuru, Haleluya!
Ka O ji natar'ayi ndu; Haleluya!
O b'Eze n'igwe ugbu a, Haleluya!
Ebe ndi-m'ozi nabu Haleluya!
 
Stanza 4
To Okpara biliri;                Haleluya!
To Nna-Ya, bu Chineke;        Haleluya!
To Mo Nso nke di ngozi;        Haleluya!
K'ora nile naza, si.            Haleluya!
 
 
Abu 44
 
 
Stanza 1
Haleluya! Haleluya! Haleluya!
Okwu agwu; ogu ebie:
Jisus emeriwo onwu;
Bubanu abu ok'onu:
Haleluya!
 
 
Stanza 2
Onwu mere k'ike-ya ra,
Ma Kraist lugburu ya n'ogu;
K'ayi  tisie nkpu onu ike:
Haleluya!
 
 
 
Stanza 3
Uboch'ato gabigara,
O si n'onwu bilie, din du;
Otuto nile diri Kraist!
Haleluya!
 
 
Stanza 4
O kujiri nkporo onwu;
O kwaghe uzo el'igwe;
K'ayi buara Ya abu nmeri:
Haleluya!
 
 
 
Stanza 5
Jisus, site n'onwu nke-Gi,
Zoputa ayi n'egwu onwu,
K'ayi di  ndu, nabuku I abu:
Haleluya!    
 
 
Abu 45
 
Stanza 1
Jisus di ndu! gi, onwu,
I pugh ime k'ayi tua egwu;
Jisus di ndu! gi ill,
I pugh ime k'ayi bur'oru.
Haleluya!
 
Stanza 2
Jisus di ndu! rue ugbu a
Onwu bu on'uzo nke ndu;
Nka gewepu egwu-ayi
Mgb'ayi gagabiga uzo-ya.
        Haleluya!
 
Stanza 3
Jisus di ndu! O nwur'ayi:
K'ayi diri nani Jisus ndu;
K'ayi biri n'obi ocha,
Neto Onye-nzoputa-ayi.
        Haleluya!
 
Stanza 4
Jisus di ndu! ayi mara
O digh ihe gekewp'ayi;
Ndu, Onwu na Ekwensu,
H'apugh inap'ayi n'aka -Ya.
        Haleluya!
 
Stanza 5
Jisus di ndu! ewere
Oche-eze nile nye Ya;
Ayi pur'iru eb'O no,
So Ya buru eze n'igwe.
        Haleluya!    Amen.
 
 
Abu 46
 
Stanza 1
“Utu'on'ekele!” ogbo nile si;
Emeriwo onwu, emegh'igwe ta.
Onye nwuru di ndu, Ez'ebigh-ebi!
Ihe dum ekere to Ony'okike!


Chorus
“Utut'on'ekele! “ogbo nile si;
Emeriwo onwu, emegh'igwe ta.
 
Stanza 2
Uwa, nekwuputa olu Eze-ayi,
Na onyiny'oma nile O nyere ayi;
Ohia na ozara nekwuputa, si
N'ahuhu-ya ebie, O meriw'onwu.
 
Stanza 3
Onye-ngbaputa-ayi, Onye nenye ndu,
Gi si n'igwe leta madu dar'ada;
Otu Okpara-Nna, Onye b'Ez'okwu,
Onye ghoro madu k'O we zoput'ayi.
 
Stanza 4
Gi, Onye b'isi-ndu, I nwu-kwa-r'anwu,
Zor'uz'ochichiri, gosi kwa ike;
Bia, Gi Ezi-okwu, mezue okwu-Gi;
Ta b'ubochi ato-I; bilie, Onye-nwe'ayi!
 
Stanza 5
Topu obi ndi Ekwensu ker'agbu;
Ndi nile dar'ada nye ha ndu ohu!
Gos'iru-oma-Gi, ka mba nile hu;
Weghachi kwa ihe: ihe nk'okwu-Gi. Amen.
 
 
Abu 47
 
Stanza 1
Haleluya, O biliwo!
Jisus arigo n'elu!
Tikpo kwa ike nke onwu;
M'ozi buanu, madu za:
O biliwo, O biliwo,
Di ndu, O pugh inw'ozo.
 
Stanza 2
 Haleluya, O biliwo!
Onye-isi-ayi ukwu
Zite Mo Nso, Onye-ama,
Bu Onu-nekwuru-ayi.
O biliwo, O biliwwo!
Ikpe amagh ayi ozo.
 
Stanza  
Haleluya, O biliwo!
Onwu enwegh ik'ozo;
Kraist, bu kwa Nbilite-n'onwu,
Gakpote ndi-Ya n'ili.
O biliwo, O biliwo,
O di ndu, Eze nabia. Amen.
 
 
Abu 48
 
Stanza 1
Haleluya! Haleluya!
K'obi n'olu-ayi neto,
Nabuku Chukwu ab'onu,
Nabu abu otuto.
 
Onye nwuru n'elu obe
N'ihi nzoputa nke-ayi,
Jisus Kraist, Eze otuto,
Si n'onwu bilie ozo.
 
Stanza 2
Ugbu a etiwawo ili,
Kraist si n'onwu ban a ndu,
Ndu ebube nk'ebigh-ebi,
N'ututu ubochi ta;
 
Ayi gesoro Kraist we meri,
Site na ike nke-Ya;
So Ya ban a nd'ebigh-ebi,
Site  na Nbilite-Ya.
 
Stanza 3
Kraist, Onye bu Nkpuru nke mbu
Mus'ayi amara nk'igwe,
Ihu-n'anya ika ihe
Si n'iru Ya nenwupu:
 
K'ayi d'obi-ayi n'elu igwe,
Namiri Gi nkpur-oma,
Nke genye Gi otuto rue
Mgbe ayi gahu iru-Gi.
 
Stanza 4
Haleluya! Haleluya!
Otuto diri Chukwu,
Diri Nna, n'Onye-nzoputa
Kraist, bu Onye nwe nmeri;
 
Otuto di-kwa-ra Mo Nso,
Is'iyi nk'ihu-n'anya;
Haleluya! Haleluya!
Diri Ato nim'Otu. Amen.
 
 
Abu 49
 
Stanza 1
Eme nkwa ekwere,
Olu nzoput'agwu;
Ikpe n'ebere di n'otu,
Nna, akpote Nwa-Ya.
 
Stanza 2
Obim, tobe Jisus,
Onye kpogburu njo-i;
Onye nwur'anwu di kwa ndu,
O gagh'anwu ozo.
 
Stanza 3
Onwu-Ya g'enye i ndu,
Nbilite-Ya bu nke-i;
Kwe Chineke gasacha i
Nim'obara Jisus. Amen.
 
 
Abu 50
 
Stanza 1
O togboro n'ili-
Onye-nzoputam!
Nech'ubochi ahu-
Jisus Ezem!
 
Chorus
O siwo n'ili bilie,
O meriwo ndi-iro-Ya;
Onye-nmeri nke ike ochichiri,
Ya  na ndi nso-Ya gachi ebigh-ebi;
O bilie, O bilie,
Haleluya! O bilie!
 
Stanza 2
Ha nech'Ozu-I n'efu-
Onye-nzoputam!
Mech'ili-Gi n'efu-
Jisus Ezem!
 
Stanza 3
Onwu ejidegh Gi-
Onye-nzoputam!
I tiw'ogba ili-
Jisus Ezem!    Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 56 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*