Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 93
 
Stanza 1
Nka b'ubochi Chukwu doro,
O kpo y'oge nke-Ya;
K'igwe n'ala nuria n'otu,
Neto Ya n'och'eze.
 
Stanza 2
Ta k”o si n'onwu bilite,
Ik'Ekwensu ada;
Ta ka ndi nso to nmeri-Ya,
Nekwusa ike-Ya.
 
Stanza 3
Hosanna diri Eze-ayi,
Okpara nso Devid!
Yer'ayi aka, si n'oche-Gi
Wetar'ayi nzoputa.
 
Stanza 4
Ngozi diri Ony'ahu ji
Ozi nk'amara bia;
Nke nabia n'aha Chineke
K'O zoputa ndi-njo.
 
Stanza 5
Hosanna ! otuto kasi
Nzuko nk'uwa genye;
Elu-igwe, eb'O nachi,
Geto Ya kari nka.     Amen.
 
 
Abu 94
 
Stanza 1
Ta b'ubochi ihe,
Me ka ihe di ta;
Jisus, bia n'ochichiri-ayi,
Chupu ngbachi-ya dum.
 
Stanza 2
Ta b'uboch'iz'ike,
Nye ayi ike ohu;
Nim'uche n'ob'ike gwuru
Tuye ike ndu-Gi.
 
Stanza 3
Ta b'ubochi udo,
MKejue ayi n'udo-Gi;
Wepu adigh-n'otu nile,
Chupu ise-okwu.
 
Stanza 4
Ta b'uboch'ekpere,
K'uwa n'igwe bia nso;
Welie obi-ayi icho Gi,
Bia zute ayi n'ebe a.
 
Stanza 5
Ta b'ubochi nke-nbu;
Zipu ume ndu-Gi,
Kpote ndi-njo ka ha to Gi,
Onye-nmeri onwu. Amen.
 
Abu 95
 
Stanza 1
Ulo-I n'Igwe mara nma,
N'al'ihe n'ihu-n'anya;
Ulo-I n'uwa mara nma,
N'ala njo n'ahuhu nka.
 
Agu nagu nkpur'obim
Inwe nmeko ndi nso-Gi,
Ihu onwunwu iru-I,
N'izu-oke amara-I.
 
Stanza 2
Nnunu nabu ab'onu
N'ebe-ichu-aja-Gi;
Obi onu nez'ike
N'obi Nna nk'elu-igwe !
 
Dika nduru fur'uzo
Nahugh ebe-iz'ike,
Ha gala n'ugbo nke-ha,
Nodu n'onu mgbe nile.
 
Stanza 3
Ndi no n'onu neto Gi
Obuna nim'uwa nka;
Miri nasu n'ozara,
Nri si n'igwe nazu ha.
 
Ha naga n'irun'ike
We rue n'oche-eze-Gi;
Nada n'ukwuGi neto
Onye duru ha n'udo.
 
Stanza 4
Nna, ka m'gbat'ih'ozo nka !
Durum ga n'aj'uwa nka;
Wor'amara-Gi debem,
Nyem onodu n'ulo-Gi.
 
Anyanwu n'Ota k'I bu,
Dur-obi-nfughari nkem;
Gi nw'otuto n'amara,
Ka ha dirim, Onye-nwem! Amen.
 
Abu 96
 
Stanza 1
Ubochi ta, n'Okwu nke-Gi
Ka ekere uwa n'ihe;
Chineke, mukwasi ayi ta,
Mejue obi-ayi n'ihe-Gi.
 
Stanza 2
Ta ka Jisus, Onye nwuru,
Biliri n'ike nke nmeri;
Jisus, me k'ayi si n'onwu njo
Soro Gi bilie, di kwa ndu.
 
Stanza 3
Ubochi ta Mo Nso biara
N'ire-oku nke wasara;
No Nso, mejue obi-ayi ta
N'amara-Gi ikp-ekpere.
 
Stanza 4
Uboch'amara, ndu, n'ihe !
Nk'iz'ike si n'olunk'uwa !
Oge ns-Gi nk'ihu-n'anya,
Chineke, ayi nyeghachiri I.
 
Stanza 5
Otuto diri Nna,
N'Okpara ahuru n'anya,
Na Mo Nso, Onye ayi neto
Rue mgbe nile ebigh-ebi. Amen.
 
 
Abu 97
 
Stanza 1
Agajem ulo-I Chukwu,
Ikpo isi-ala natom,
Mgbe m'gexute n'ulo ndo-I
Kraist, n'ir'och'ebere-Ya.
 
Stanza 2
Ya mere k'ayi di n'otu;
Ya mere ka m'gho nwa-Gi.
Abba, Nna, nyem amara
Icho iru-I n'ulo-Gi.
 
Stanza 3
Mgb'anabu ab'otuto-I,
Biko, topu ire nkem;
K'obim wer'onu gozie
Gi, bu ezi-omumem.
 
Stanza 4
Mgbe ndi nso nekp'ekpere,
Chukw'ihu-n'anya, nurum !
Nuru, Mo nke-Gi nario;
Nuru, Jisus nario kwa.
 
Stanza 5
Mgbe ndi-ozi-Gi nezi
Ngbahara n'udo n'aha-I;
Me ka m'site n'olu-ha
Nu Okwu-Gi si n'igwe.
 
Stanza 6
Mgbe m'sin'ulo-Gi lata,
K'obim nekp'oku nimem;
Ma m' anyasi me ka m'si,
Mu na Chukwu akpa ta!
 
 
Abu 98
 
Stanza 1
Chukwu, ayi abia ugbua,
N'ukwu-I k'ayi gbur-ikpere;
Akpapula aririo,
Ayi garioro Gi n'efu?
 
Stanza 2
Gi k'ayi tukwasir'obi,
Wer'ebere ridata;
Meju'obi-ayi n'amara,
Me k'onu-ayi neto Gi.
 
Stanza 3
N'uzo nke I doziri
Ayi biara ichota Gi;
Chukwu, ezipula ayi,
Ghara inye ayi ngozi.
 
Stanza 4
Site n'ozi-oma-Gi
Zite okw'udo n'onu;
Ka Mo-Gi ny'obi nile
Nzoputa-Gi zur'oke.
 
Stanza 5
Kasie obi ner'uju,
K'oge onu laghachi;
Palie ndi-Gi dar'ada,
Nye ha okwukwe d'ike.
 
Stanza 6
Kwe k'yi nile choputa
Gi, bu Onye-ebere:
Gwo ndi-oria nile nk'ayi
Zilag'ayi n'onu nke-Gi.
Abu 99
 
Stanza 1
Nna, ayi zukot'ozo n'aha Jisus,
Kpo isi ala nye I na ncheghari;
Ayi weli'ozo olu nadigh ike,
Nario ebere, nabu otuto-I.
 
Stanza 2
Ayi gagozi ncheb'ebigh-ebi-Gi,
Nekwuputa olu-Gi kw'ubochi;
Ejigh ebere-I nekpube ndu-ayi?
O bugh aka-I gbar'ayi gburugburu?
 
Stanza 3
Ewo ! ayi ekwesigh ihu-n'anya-I;
Otuto mgbe k'ukwu-ayi fur'efu !
M'ugbu a, n'ih'olu-Gi nagb'ayi ume,
Ayi nd-njo lata n'ulo-Gi ka Nna.
 
Stanza 4
N'ih'Aha nk'ozuzu bi nime Ya,
Site n'ihu-n'anya nke kachasi,
N'Obara nk'awusiri n'ihi njo,
Meghe uzo ebere kpobat'ayi !  Amen.
 
 
Abu 100
 
Stanza 1
Chineke, ayi abia
N'ubochi-I nka di nso;
Biakute ayi, k'ayi zukoro
Ito n'ikpere Gi.
 
Stanza 2
Gbahara nmehi'ayi dum,
Ziter'ayi Mo Nso-Gi;
Zir'ayi Idiba ndu ahu
Nke nenwegh ogwugwu.
 
Stanza 3
Meju'ayi n'ihu-n'anya,
Gozie nd'ozizi-ayi;
N'iru och'eze-I nk'el'igwe
Ayi nile gezuko. Amen.

 

Abu 101
 
Stanza 1
Nna were ngozi-I zilag'ayi,
Mejue ayi n'onu n'udo;
K'ayi nile nwe ihu-n'anya-I,
Nanuri na nzoputa-I.
Nagb'ayi ume,
Nd'ije n'ohia uwa nka.
 
Stanza 2
N'ihi olu Ozi-oma
Ayi nekele, neto Gi;
K'amia nkpuru nzoputa-Gi
Nim'obi-ayi na ndu-ayi.
Ka iru-Gi
Nonyere ayi mgbe nile.
 
Stanza 3
Mgb'aganu olu nke opi,
Ayi gesi n'uwa bilie;
Were nku m'ozi la n'igwe,
Neji onu za oku.
Mgb'ebigh-ebi
K'ayi na Kraist buko Eze. Amen.
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 248 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*